ႏုိင္ရိုဘီျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ကင္ညာရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုျပီး အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြား

.

 

ႏုိင္ရိုဘီ၊ ကင္ညာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ။               ။ ကင္ညာႏုိင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ႏုိင္ရိုဘီျမိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ အတိုက္အခံအဖြဲ႕မွ ဦးစီးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈ အတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုရာမွ အခ်င္းမ်ားခဲ့ျပီး အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကင္ညာႏုိင္ငံ၏ အဓိကအင္အားၾကီး အတိုက္အခံပါတီျဖစ္ေသာ NASA သည္ ၄င္းတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ရီလာအို ဒင္ဂါက ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔၌ ျပန္လည္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ယခုလိုခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူရာေပါင္းမ်ားစြာခန္႔ ပါ၀င္ေသာလူအုပ္ၾကီးသည္ အူဟူရူပန္းျခံ၌ စုရံုးခဲ့ၾကျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကင္ညာ၏ ႏုိင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ မဲေရတြက္ရာ၌ မသမာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆို ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔က ယခုလိုဆႏၵျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ရိုဘီျမိဳ႕၏ ပင္မလမ္းမၾကီးကို ျဖတ္သန္းသြားခ်ိန္၌ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားအသံုးျပဳ၍ ၄င္းတို႔ကုိျဖိဳခြင္းရန္ ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားကို ဆႏၵျပသူလူအုပ္ၾကီးက ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ပစ္ေပါက္ကာ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

အတိုက္အခံမ်ား၏ အမာခံနယ္ေျမျဖစ္ေသာ ကစ္ဆူမူျမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပပြဲတြင္လည္း  ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆႏၵျပသူတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာမွ အခ်င္းမ်ားျပီး အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

NASA ပါတီသည္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမျပဳလုပ္မီတြင္ တနလၤာေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တို႔၌ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားၾကရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ခန္႔ ကတည္းက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။