ဂႏၶမာပန္းစုိက္ပ်ဳိးၿခင္း အပုိင္း(၂)

.

ဒါကေတာ့ ရက္သားပဲရွိတဲ့ အပင္ငယ္ေလးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၅ ရက္ေလာက္ၾကာလာရင္ေတာ့ အျမစ္ေတြထြက္လာမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ ပုလဲအနည္းေကၽြးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္၂၀ ရက္ခန္႔ၾကာလာရင္ေတာ့ အာမုိအနက္က်ားနဲ႔ ပုလဲကုိစပ္ၿပီး ထပ္ေကၽြးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁လခြဲသားေလာက္ သက္တမ္းရွိလာျပီဆုိရင္ေတာ့ ေခါင္ညႊန္႔ေတြကုိ ႏွိမ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွအပင္ကေန အတက္မ်ား ထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂ လ၀န္းက်င္ရွိျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိင္းတက္ေလးေတြဟာ အေတာ္အသင့္ ထြက္လာျပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မႈိေဆးေတြကုိ သုံးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အပုိင္း(၁) အား ၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/32281

အပိုင္း(၃ ) အားၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/32522