စက္တင္ဘာလအတြက္ ကမာၻ႔အဆင္႔သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ အာဆီယံအဆင္႔၄ ေနရာေရာက္လာ

.

စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ရန္ကုန္။             ။ စက္တင္ဘာလအတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ဖီဖာကမာၻ႔အဆင္႔ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းမွာ အဆင္႔တက္လာၿပီး အာဆီယံအဆင္႔ ၄ ေနရာတြင္ရပ္တည္ေနသည္။

စက္တင္ဘာလအတြက္ ကမာၻ႔အဆင္႔ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းမွာ အဆင္႔ ၅ ဆင္႔ ျမင္႔တက္လာၿပီး ကမာၻ႔အဆင္႔ ၁၅၂ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

 ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္ ေဘာလံုးအသင္းမွာ ဇူလိုင္လအတြင္း မေလးရွားလက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းႏွင္႔ေျခစမ္းပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ႔ၿပီး ၁- ၀ ဂိုးျဖင္႔အႏိုင္ရခဲ႔သျဖင္႔ အဆင္႔တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အာဆီယံအသင္းမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္က ကမာၻ႔အဆင္႔ ၁၂၃ ျဖင္႔ အဆင္႔ ၁၊ ဗီယက္နမ္က ကမာၻ႔အဆင္႔ ၁၃၀ျဖင္႔ အဆင္႔ ၂ ၊ ထိုင္းက ကမာၻ႔အဆင္႔ ၁၃၇ျဖင္႔ အဆင္႔ ၃၊ ျမန္မာက ကမာၻ႔အဆင္႔ ၁၅၂ျဖင္႔ အဆင္႔ ၄၊ စင္ကာပူက ကမာၻ႔အဆင္႔ ၁၆၂ျဖင္႔ အဆင္႔ ၅ ေနရာမ်ားတြင္ အသီးသီးရပ္တည္ေနသည္။