အီရန္၏ အၾကမ္းဖက္အဆက္အသြယ္မ်ားသည္ လက္တင္အေမရိကထဲသို႔ စိမ့္၀င္လာျပီဟု ေနတန္ယာဟုေျပာ

.

 

ဘုိဂိုတာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၄ ။             ။ အစၥေရး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ယာဟုက ကိုလမ္ဘီယာႏုိင္ငံျမိဳ႕ေတာ္ ဘုိဂိုတာအပါအ၀င္ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေနရာတိုင္း၌ အီရန္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္အဆက္အသြယ္မ်ား စိမ့္၀င္ေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အီရန္တို႔ ၏ ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားလာမႈကို တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္သြားၾကရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေနတန္ယာဟု က အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ ၾကီးထြားလာမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအားလံုး အတူ တကြပူးေပါင္းရမည္ဟု အစၥေရးတို႔ကယံုၾကည္ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာသမၼတ ဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႔စ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအျပီးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေနတန္ယာဟုက အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈသာမက အစၥလာမ္မစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား ၾကီးထြားလာေသာ္လည္း ယေန႔လက္ရွိကမၻာၾကီးတြင္ ထိုအခ်င္းအရာကို ကိုင္တြယ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား အေတာမသတ္ႏုိင္ေအာင္ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအၾကမ္းဖက္၀ါဒသည္ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးရွိ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒတြင္ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔  IS တို႔ႏွင့္ အီရန္တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ အဓိက ဇစ္ျမစ္ႏွစ္ခုရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း သူကေျပာခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာႏုိင္ငံ၌ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစၥေရးတို႔ႏွင့္အတူ ပိုမိုပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစၥေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေနတန္ယာဟုက သူႏွင့္သမၼတို႔ဆန္းတို႔စ္တို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး၊ ေရေပးေ၀မႈ ႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးတို႔အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။