တိုင္းရင္းေဆးႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ရန္အတြက္ သီရိလကၤာက ေဆးေျခာက္စိုက္ခင္း တရားဝင္ ပ်ိဳးေထာင္

.

ကိုလံဘို၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ။           ။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသည္ ႐ိုးရာတိုင္းရင္းေဆးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း တရားဝင္ေဆးေျခာက္စိုက္ပ်ိဳးမႈအား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

စစ္တပ္၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ပုံမွန္အရည္အေသြးေကာင္း ေဆးေျခာက္မ်ား တစ္ႏွစ္ တန္ခ်ိန္ ၂၅ တန္ ထြက္ရွိမည့္ ဧက ၁၀၀ ေဆးေျခာက္စိုက္ခင္းကို စတင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ရာဂ်စ္သာဆန္နာရတ္နီက ေျပာသည္။

"ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တိုင္းရင္းေဆးဆရာဝန္ေတြဟာ သူတို႔ေဆးေဖာ္စပ္ဖို႔အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းတဲ့ ေဆးေျခာက္ မရႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေဆးေျခာက္ေကာင္းေကာင္းဟာ တိုင္းရင္းေဆးေဖာ္ရာမွ မပါမျဖစ္ပါပဲ။"ဟု ဆန္နာရတ္နီက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

ပရေဆး သစ္ဖုသစ္ျမစ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ရေသာ တိုင္းရင္းေဆးေစ်းကြက္သည္ ေဆးေျခာက္ တရားမဝင္စိုက္ပ်ိဳးမႈ၊ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးမႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးသိမ္းယူရမိသည့္ တရား႐ုံးမ်ားမွ ရရွိေသာ ေဆးေျခာက္အေပၚတြင္သာ မွီခိုအားထားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကိုလံဘိုၿမိဳ႕မွ အေရွ႕ေတာင္ဖက္ ၃၇ မိုင္အကြာတြင္ ရွိေသာ ယခုေဆးေျခာက္စိုက္ခင္းကေန တိုင္းရင္းေဆးအတြက္ လိုအပ္ပမာဏကို ျဖည့္ဆည္းၿပီး ပိုလွ်ံသည္ကို ျပည္ပတင္ပို႔ဖို႔လည္းအစိုးရက ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ေျပာသည္။

"အေမရိကန္နဲ႔ ႏိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေဆးေျခာက္ ဝယ္လိုအား ႀကီးႀကီးမားမား ရွိတယ္။ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးနဲ႔ စိတ္ၿငိမ္ေဆးေတြ ထုတ္လုပ္ရာမွာ ေဆးေျခာက္ကို အသုံးျပဳေနၾကရတာပဲ ျဖစ္တယ္။"ဟု ဝန္ႀကီး ဆန္နာရတ္နီက ေျပာခဲ့သည္။

သီရိလကၤာတြင္ ေဆးေျခာက္ရႈျခင္းႏွင့္ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိျခင္းသည္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈေျမာက္သည္။