ကင္ညာတြင္ ပါလီမန္ဖြင့္ပြဲအား အတိုက္အခံက သပိတ္ေမွာက္

.

ႏုိင္ရိုဘီ၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ။        ။ ကင္ညာ တရားရုံးခ်ဳပ္က ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို ပယ္ခ်ကာ အသစ္ျပန္လည္ က်င္းပရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ထားစဥ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပလာျခင္းအား အတုိက္အခံက သပိတ္ေမွာက္သည္။

အတိုက္အခံအမတ္မ်ားက သပိတ္ေမွာက္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားသည့္ ၾကားက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရထားသူ သမၼတ ကင္ယတ္တာက အဆိုပါ ပါလီမန္ဖြင့္လွစ္မႈကို ဦးစီးက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားရုံးခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားက ပါလီမန္ဖြင့္ပြဲသို႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ တက္ေရာက္ေသာ္လည္း မလႊဲသာလို႔ တက္ေရာက္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းက ဘယ္လိုပဲ ႏုိင္ငံေရး ဆူညံဆူညံ ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ကင္ညာျပည္သူအားလုံးနဲ႔ ကမာၻကို ကၽြန္ေတာ္ အာမခံႏုိင္တာက အစိုးရရဲ႕ အာဏာသက္ဝင္မႈကေတာ့ ရွိေနပါတယ္။”ဟု ကင္ယတ္တာက ေျပာသည္။

တရားရုံးခ်ဳပ္၏ စီရင္ခ်က္ေနာက္တြင္ ကင္ယတ္တာႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ရိုင္လာအိုဒင္ဂါတို႔အၾကား  သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ထားသည္။

“ခုလို ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္က်င္းပခိုင္းတာကို ကၽြန္ေတာ္ လုံးလုံး သေဘာမက်ေပမယ့္လည္း လက္ခံတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ကိုင္စြဲထားသူကို ဖယ္ရွားပစ္လို႔႔ မရပါဘူး။”ဟု ကင္ယတ္တာက ေျပာခဲ့သည္။