“လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ” လံုးဝမသံုးရန္ ကုလအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာသံအမတ္ေျပာ

.

ေမာင္ေတာတြင္ လံုၿခံဳေရးယူထားေသာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕အား ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု-စိုးသူရ
 

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ။        ။  “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈ”၊ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈ” စသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လံုး၀လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကုသမဂၢ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီးကေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို “လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ” “လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ” စသည့္ စကားလံုးမ်ားအား အသံုးျပဳကာ လြန္ခဲ႔သည့္ ရက္ပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ၃၆ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာဘက္က ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း ျပန္လည္တုန္႕ျပန္ခဲ႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စကားရပ္မ်ားတြင္ ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸါယ္မ်ားရွိသည့္အျပင္ အလြယ္တကူ သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ားမဟုတ္ဘဲ အထူးသတိထား သံုးႏႈန္းသင့္သည့္ စကားမ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္း ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးကေျပာေၾကားေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းနွင့္ တရားေရးရာဆိုင္ရာ ေလ့လာသံုးသပ္ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္ၿပီး အသံုးျပဳသင့္သည့္ စကားရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာမည္ကို မည္သို႔မွ် လက္ခံမည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ အဆိုပါ စကားရပ္မ်ား သံုးနႈန္းမႈကို လံုးဝလက္မခံ ျပင္းထန္စြာ ကန့္ကြက္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႔သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားကို မဆင္မျခင္ အေထာက္အထားမဲ့ အသံုးျပဳမႈမ်ဳိးသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ျဖစ္ေစသည္ဟု ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးကေျပာဆိုခဲ႔သည္။

ဒုကၡ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ တကယ္တမ္း ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူ႔အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား ပိုမိုစိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားေစေၾကာင္းလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။