ျပင္သစ္၌ အလုပ္သမားဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္

.

 

ပဲရစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃  ။      ။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢအမ်ားအျပားသည္ သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ အတည္ျပဳေတာ့မည့္ အလုပ္သမား ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမူၾကမ္းကို ဆန္႔က်င္သည့္အေနျဖင့္ အဂၤါေန႔တြင္ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား၊ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အေထြေထြအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း (CGT) ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ခြင့္ရအလုပ္သမားအစည္းအရံုး (UNSA) ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ( UNEF) တို႔သည္ အလုပ္သမားေစ်းကြက္ကို ပိုမိုေျပာင္းလြယ္   ျပင္လြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည့္ သမၼတအီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပၾကရန္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ၾက သည္။

မက္ခရြန္၏အမိန္႔ျဖင့္ ထိုမူၾကမ္းကို စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ျပီး ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ထိုဥေပဒကို အသံုးျပဳျပဌာန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အစုိးရဌာနအသီးသီးမ်ား၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မီးရထား၀န္ၾကီးဌာနကို ဦးတည္ကာ ဆန္႔က်င္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္မီးရထားကုမၸဏီ SNCF က ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ကုမၸဏီမွ ေျပးဆြဲေနေသာ ခရီးေ၀းရထားခရီးစဥ္မ်ားကို ၁၀ မွ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဆိုင္းငံ့ထားခဲ့ရေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ပဲရစ္ျမိဳ႕၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ပံုမွန္အတိုင္းလည္ပတ္ေနေသာ္လည္း အျခားျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ လုိင္ယြန္၊ မာေဆးလ္ ႏွင့္ ႏုိက္စ္တို႔တြင္ ျပသနာမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။

Ryanair ေလေၾကာင္းလုိင္းမွလည္း ၄င္းတို႔၏ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ ၁၁၀ခန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္သစ္ ေလေၾကာင္းဌာနကလည္း ၄င္းတို႔၏ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား ၾကန္႔ၾကာေနခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း၌ အဂၤါေန႔တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆႏၵျပမႈမ်ား ၂၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ပဲရစ္ျမိဳ႕ွရွိ ဆႏၵျပပြဲ မွာ အၾကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။