ေအးျမသန္႔စင္မႈႏွင့္ အတူ အထူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အထူးလက္ေဆာင္မ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး

.

ဝယ္ယူအားေပးၾကသူ မိတ္ေဆြမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ တန္ဖိုးထားလ်က္ရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပန္နာဆိုးနစ္မွ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ပန္နာဆိုးနစ္အဲယားကြန္း ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ Free Service Free Gift ပ႐ိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္ေလးကို က်င္းပေပးလိုက္ပါၿပီ။

စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္အတြင္း ပန္နာဆိုးနစ္အဲယားကြန္း ဝယ္ယူသူတိုင္းကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ ေစာင္ ၁ ထည္နဲ႔အတူ One Time Free Service ကူပြန္ကို ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ One Time Free Service  ရယူဖို႔အတြက္ ကူပြန္ကို သိမ္းဆည္းထားၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း နီးစပ္ရာ Service Team ကိုဆက္သြယ္ၿပီး ကူပြန္ေပးကာ ရယူႏုိင္ပါတယ္။ Free Cleansing Service ရယူႏုိင္မယ့္ကာလကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ ဇြန္လအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးျမသန္႔စင္မႈနဲ႔အတူ အထူးလက္ေဆာင္မ်ား ရရွိႏုိင္မယ့္အခြင့္အေရးဆိုေတာ့ လံုးဝလက္လြတ္ခံလို႔ မျဖစ္ဘူးေနာ္။