တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္အား ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းမႈမရွိဟု ထုတ္ျပန္

.

တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေထာက္ပံပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု- တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

ေနျပည္ေတာ္(စက္တင္ဘာ ၇ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သံုးႀကိမ္ ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြပ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က မေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

“တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေလသူရဲ၏ GPS Track Log အရ နယ္စပ္မ်ဥ္းႏွင့္ မီတာ ၅၀၀ အကြာအေ၀းတြင္သာ ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအရ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း၏ ၀.၄ မုိင္အကြာတြင္သာ အတက္/အဆင္းျပဳ လုပ္ခဲ့သျဖင့္ နယ္နိမိ္တ္အား ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ လည္း တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီးပ်ံသန္းခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသည္” စက္တင္ဘာ ၆ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရဟတ္ယာဥ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ၃ ႀကိမ္ေက်ာ္လြန္ပ်ံ သန္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္လည္း ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ စက္တင္ဘာ ၁ရက္က ကန္႔ကြက္စာ ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကန္႔ကြက္စာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံ႐ုံးမွ စစ္သံမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ုဳပ္ ေအာင္ေဇာ္ဦးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသို႔ စက္တင္ဘာ ၂ရက္က ရွင္းလင္းတင္ျပထားခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ စြပ္စြဲခဲ့မႈအေပၚ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား သည္ ဘဂၤဘားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္သို႔ ေက်ာ္လြန္ပ်ံသန္းခဲ့မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ ထင္ျမင္လြဲမွားမႈ မရွိေစေရး သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။