စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိ လူသားစြမ္းအားက ကူညီေပးႏုိင္မည္ဟု Hilton ႏွင့္ ဧဒင္အုပ္စုတုိ႔ရႈျမင္

.

Hilton ၏ ပထမအႀကိမ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသက္ေမြးမႈ သင္တန္းေက်ာင္း ဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က Hilton ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ထြဋ္ထြဋ္ႏုိင္၊မဇၥ်ိမ

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လူသားစြမ္းအားအရင္းအျမစ္က႑က ေကာင္းမြန္စြာကူ ညီေပးႏုိင္သည္ဟု Hilton ႏွင့္ ဧဒင္အုပ္စုတုိ႔၏ ထိပ္ပုိင္းတာ၀န္ရွိသူတုိ႔က မဇၥ်ိမကုိေျပာသည္။

ယင္းကုိ ၾသဂုတ္လ၃၁ ရက္ေန႔ Hilton ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ဒီပလုိမာသင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူသားစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းတြင္ ရွိမေနဘဲ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည့္အခါ လူသားအရင္းအျမစ္နည္းပါးေနျခင္းက ျမန္မာႏုိိင္ငံ၏ ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဧဒင္အုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာဦးခ်စ္ခုိင္ကဆုိသည္။

ဦးခ်စ္ခုိင္က “လူသားစြမ္းအားကတုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ ေအာက္ေျခအေျခခံ ေဒါက္တုိင္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္” ဟုမဇၥ်ိမႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျဖၾကားထားသည္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဧဒင္အုပ္စုသည္ ၂၀၁၄ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွ စတင္၍ အေမရိကန္အမွတ္တံဆိပ္ Hilton ၏ စီမံခန္႔မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူကာ Hilton ဟုိတယ္ မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလာေရး အထင္ကရေနရာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ဧဒင္အုပ္စုအေနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ဦးစားေပးလုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိထားသည္။

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေ၀းႀကီးကုိ မၾကည့္ပါနဲ႔၊ အိမ္နီးခ်င္းထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အခုလက္ရွိရွိေနတဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေနာင္တုိးတက္လာမယ့္ အေနအထားက ကိန္းကဏန္းေတြအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႔ အမ်ားႀကီးက်န္ပါေသးတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းအုပ္စုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီအတြင္းမွာလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဦးခ်စ္ခုိင္က မဇၥ်ိမကုိေျပာသည္။

ဧဒင္အုပ္စုအေနႏွင့္ Hilton ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ ငပလီ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ပုဂံႏွင့္အင္းေလးစသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဟုိတယ္ ၅ လုံးဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရၿပီး Hilton ငပလီႏွင့္ Hilton ေနျပည္ေတာ္တုိ႔ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္မွ စတင္ကာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ Hilton ဟိုတယ္တစ္လုံး ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း Hilton ပုဂံႏွင့္ Hilton အင္းေလးတုိ႔ကုိပါ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဧဒင္အုပ္စုအေနႏွင့္ အဆုိပါ ဟုိတယ္ ၅ လုံးအတြက္ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔အထိ ခန္႔အပ္သြားမည္ဟု သိရကာ ထုိလုပ္ငန္းအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္ကလည္း ရွိေနသည္။

Hilton ၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ လူသားစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန ဒုတိယဥကၠဌ Brendan Toomey က “လက္ရွိ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ ႏုပ်ဳိေနၿပီး တုိးတက္လာေနတာနဲ႔အမွ် ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အနာဂတ္မွာလည္း အေရးပါလာမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီက႑တုိးတက္မႈကုိ ကူညီေပးဖုိ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအပုိင္းဟာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑တစ္ ရပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိျမင္ထားပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိ္မကုိ ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဟုိတယ္ခရီးႏွင့္ ဧည့္သည္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက႑အတြင္း လူသားစြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိေစရန္ Hilton ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္း စင္တာတစ္ခုကုိ Hilton Worldwide မွ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္မွ စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။

Hilton အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ Hilton ဟုိတယ္မ်ားပုိင္ရွင္ျဖစ္သူ ဧဒင္အုပ္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာဦးခ်စ္ခုိင္က “လက္ရွိရွိေနတဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ျပည္ပကုိလည္း ထြက္မသြားေအာင္ ျပည္တြင္းအတြက္လည္း အားရွိေအာင္ လက္တေလာ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးႏုိင္တာက အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာရပ္သင္တန္းေက်ာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

သင္တန္းသား ၂၈ ေယာက္တို႔သည္ Hilton  ဟိုတယ္ မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု-Hilton

ယင္းသင္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာျပည္အတြက္သာမက ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ Hilton ဟုိတယ္အားလုံးအတြက္ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီးယင္း ၂ ႏွစ္ၾကာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းမွ သင္တန္းသားလူငယ္ ၂၈ ေယာက္ကုိ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

Hilton ျမန္မာျပည္ဟုိတယ္မ်ားအုပ္စု၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Helen Jacobe က “Hilton ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ပုိင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ဧဒင္အုပ္စုကလည္းတုိင္းျပည္မွာလူငယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈေတြျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ အခုပထမဆုံး သင္တန္းၿပီးဆုံးသြားသူ ၂၈ ေယာက္လုံးဟာ Hilton ဟုိတယ္ေတြမွာ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းအျဖစ္နဲ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆုိသည္။

Hilton အေနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အဆုိပါ အသက္ေမြးသင္တန္းအတြက္ လူငယ္ ၄၀အထိ တုိးခ်ဲ႕သင္ၾကားအလုပ္ခန္႔အပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ လူသားစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး၀န္ႀကီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္လြင္က မဇၥ်ိ္မကုိ ေျပာသည္။

အနာဂတ္မွာ စနစ္က်နၿပီး အဆင့္ျမင့္တဲ့ အသက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္၊ အခုလည္း ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က သင္တန္းေက်ာင္းေတြကုိ ထပ္ထပ္တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သြားဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္”

အဆုိပါ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံတုိ႔က ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားရွိေနသည္ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္လြင္က ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိထားသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိအမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးရပ္တည္ေနေသာ လုပ္သား၀န္ထမ္းေပါင္း ၁သန္းခြဲေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္လြင္က ကမၻာ့ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာင္စီ-WTTC ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုိးကားေျပာဆုိထားသည္။