ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီ ေငြအလဲြသုံးစားလုပ္ပါက ျပန္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းမည္

.

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္ (ဓာတ္ပုံ - MNA)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁။       ။ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေငြအလြဲသုံးစားမႈ ထင္ရွားပါက ေကာ္မတီိကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီး ေက်းရြာျပည္သူမ်ားထဲမွ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျပီး တင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

“မီးလင္းေရးေကာ္မတီက ႏွစ္စဥ္ ေငြစာရင္းရွင္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေငြအလြဲသုံးစားမႈ ထင္ရွားေနလို႔ရွိရင္ ေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ေက်းရြာက ျပည္သူေတြကေနျပီးေတာ့ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြ ပါ၀င္တဲ့မူမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ျပည္နယ္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါငး္ ညႈိႏွိုင္းျပီး ဒီေက်းရြာ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ညႈိႏွိုင္းေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း” ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ယေန႔ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔၊  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ေက်းရြာမွ ေငြေၾကးစုေဆာင္းၿပီး ေက်းရြာရပ္မိရပ္ဖမ်ားကို ေက်းရြာျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ကာ ေက်းရြာေကာ္မတီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႔စည္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီကို သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပးရၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာနကေတာ့ အဆိုပါကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္ ၁၂ခ်က္ကို သတ္မွတ္ထားသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀)မွ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး ၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံျမွင့္တင္ေရးတြင္ ေက်းလက္ေန လူတန္းစားအားလုံး ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား၏ မူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၊ အတည္ျပဳ၊ ျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ အစီစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအေပၚ ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက တစ္ခ်ိဳ႕ ေကာ္မတီေတြဟာ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အရွင္းေၾကာင့္ အျပန္အလွန္တရားစြဲဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ အမႈရင္ဆိုင္ေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေက်းရြာ ဖြံ႔႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေႏွာင့္ေနွးေနျပီး မီးလင္းသည့္ အိမ္အေရအတြက္ တိုးမလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းရြာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားကို ၂ႏွစ္တစ္ၾကိမ္၊ ၃ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ သတ္မွတ္ေပးျပီး၊ ေငြေၾကးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ျပသာနာမ်ားကို ဆိုင္ရာဌာန လွ်ပ္စစ္ဌာနတို႔မွ အမႈတဲြဲ ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ယာယီထိန္းသိမ္းထားေစလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဒု၀န္ၾကီးက “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး ေဆြးေႏြးသြားသကဲ့သို႔ ေက်းရြာအသီးသီးမွာ မတူညီ ျခားနားတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိၾကတာ မွန္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္စြာ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေပါင္းလည္း မ်ားစြာရွိတာမွန္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ မီးလင္းေရးေကာ္မတီေတြရဲ႕ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကို ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ျမိဳ႔နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရဲ႕ စီစဥ္ၾကီးၾကပ္မႈနဲ႔ ေက်းရြာ လူထုကေနျပီးတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မဲစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး မီးလင္းေရးေကာ္မတီတို႔ရဲ႕ သက္တမ္း သက္မွတ္ႏိုင္ေရး သတ္တမ္းျပည့္သြားလို႔ရွိရင္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး စတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြဟာလည္း ဒီျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ဘက္ကေန ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္မွသာ ေျပလည္မွာ”ဟု ေျပာသည္။

၀န္ၾကီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိျပီး သုံးေသာင္းေက်ာ္ မီးလင္း၍ မီးလင္းထားသည့္ သုံးေသာင္းအနက္မွာ ဓာတ္အားႏွင့္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လင္းျပီး၊ အျခားနည္းျဖင့္ ေက်းရြာ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ မီးလင္းခဲ႔သည္။