ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာေသာ ေရာ္ဘာေစ်းကြက္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခ်းေငြရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ဆို

.

(ဓာတ္ပုံ - ႏြန္ႏြန္(မြန္ေျမ))

ေမာ္လၿမိဳင္၊ စက္တင္ဘာ ၁။           ။ ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနၿပီးေနာက္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခ်းေငြရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးၾကည္စိုးက ေျပာသည္။

“ေရာ္ဘာစိုက္တယ္၊ ေရာ္ဘာမႈိင္းခံ စက္႐ုံတည္ေထာင္တယ္ဆိုတာေတြလည္း SME လုပ္ငန္းေတြပါပဲ။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားတယ္။ ေရာ္ဘာစိုက္ၿပီဆို အနည္းဆုံး ၇ ႏွစ္ေနမွ အေစးစျခစ္လို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီးေတာ့ SME ေခ်းေငြရဖို႔ ႀကိဳးစားေပးသြားပါမယ္။” ဟု ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးၾကည္စိုးက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ေရာ္ဘာေစ်းကြက္မွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အနိမ့္ဘက္သို႔ က်ဆင္းလာေနသည့္ ေ ေရာ္ဘာေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ေရာ္ဘာႏွင့္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အဆင့္မီေရာ္ဘာမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး တဖန္အရည္အေသြး မျပည့္သည့္ ေရာ္ဘာမ်ားအတြက္ ေစ်းေကာင္းမရ ျဖစ္ေနၾကရသည္ဟု ေဒသခံေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက  ေျပာသည္။

“SME ေခ်းေငြရဖို႔ ကူညီေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေက်း႐ြာဘက္ေတြဆင္းၿပီး လက္ေတြ႕ေလ့လာ ေတြ႕ဆုံတယ္ဆိုတာ အရင္ကေတာ့ မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ပြင့္လာၿပီလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ေတာင္သူေတြ အေနနဲ႔ သိခ်င္ေနတာက ဘယ္လိုပုံစံ၊ ဘယ္လိုအတိုးႏႈန္း၊ ဘာအာမခံခ်က္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေခ်းေပးမွာလဲ ဆိုတာကိုပါ။ ေရာ္ဘာဆိုတာက ႏွစ္ရွည္ရင္းႏွီးရတာ ျဖစ္လို႔ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ အေနနဲ႔ဆို အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ ”ဟုျပည္နယ္ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ႏိုင္က်န္ရစ္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာအေနျဖင့္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုေခ်းေငြထုတ္ေခ်းနိုင္ရန္ ျပည္နယ္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ သမ၀ါယမဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ေရာ္ဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းႏွင့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးတို႔ ပူးေပါင္းကာ  ေရာ္ဘာေတာင္သူမ်ားထံ ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ တြင္  ရာဘာလုပ္ငန္းကိုအဓိကလုပ္ကိုင္ၾကျပီးျပည္နယ္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရာ္ဘာ  က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကို ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လမ္းၫႊန္ထားသည္။