ေမာင္ေတာ၌ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား တုိက္ခိုက္ခံရ

.

ရန္ကုန္ ၊ၾသဂုတ္ ၂၆ ။              ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား တိုက္ခုိက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု   ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ႏြားရံုေတာင္ေက်းရြာအနီး ၌ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ဓါးရွည္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ဘဂၤါလီ ၁၅၀ ဦးခန္႔က တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာအတြင္း နယ္ေျမစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကို ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း ၊ ဆြဲမိုင္းမ်ားျဖင့္ အေဝးမွ မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ အၾကမ္းဖက္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သူ အေလာင္း ၁ ေလာင္း ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းအျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊နယ္ေျမ (၄) ရွိ ကၽြန္းေပါက္ျပဳစုေခ်ာင္းဝ ရဲကင္းစခန္းကို နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ ဘဂၤါလီ ၃၀၀ ဦးခန္႔က လာေရာက္ဝိုင္းဝန္းခဲ႔ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက နယ္ေျမစိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ရသလို နယ္ေျမ (၆) ရွိ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာ၌လည္း ဘဂၤါလီမ်ားက လက္လုပ္မိုင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္မႈဗဟိုအဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအျဖစ္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္ရာ အၾကမ္းဖက္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား၊ ပ့ံပိုးကူညီသူမ်ားသည္လည္း အၾကမ္းဖက္အားေပးအျဖစ္ အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္႔ေန႔ ညက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားလႈပ္ရွားရာေနရာမ်ား၊ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္အား ျဖည့္တင္းထားေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။