စစ္ဟာ အေပ်ာ္က်ဴးလြန္းတယ္

.

( ႀကံဳစိန္ရြာအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်စဥ္ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ ရြာသားမ်ား၊ ၁၉၉၄)

 

 

စစ္ျဖစ္လ်င္
အေဖမရိွေသာသားႏွင့္ သားမရွိေသာအေဖကို
ေတြ႕မည္။

စစ္ျဖစ္လ်င္
ေျခေထာက္မရွိေသာ ခႏၵာကိုယ္ႏွင့္
ခႏၵာကိုယ္မရွိေသာ ေျခေထာက္ကိုေတြ႕မည္။

ခ်ိဳအီဇင္ ဆူရင္( မြန္ဂိုလီးယား ကဗ်ာဆရာ )ရဲ႕ စစ္ပြဲ ကဗ်ာမွ။

စစ္ဟာ
က်ဆံုးသြားတဲ့ အမွန္တရားကို အသုဘစင္ေပၚပစ္တင္ၿပိီး
ေအာင္ပြဲခံလာေနတဲ့ အမုန္းတရားကို
ဘုရားစင္ေပၚတင္ လက္အုပ္ခ်ီတယ္။

စစ္ဟာ
လူေတြကို ခ်င္းထဲ ရိပ္ထည့္
ျမက္စင္းဓါးေအာက္ ေခါင္းထိုးသြင္းႏိုင္တယ္။

စစ္ဟာ
ေျခသံလံုေအာင္ က ႏိုင္တယ္
တရားခံမေပၚေအာင္ စ ႏိုင္တယ္။

စစ္ဟာ
စာရြက္ လက္မွတ္ထိုးတဲ့သူကို ကိုးကြယ္ၿပီး
ေသနတ္ကိုင္တဲ့သူကို သူရဲေကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏို္င္တယ္။

စစ္ဟာ
တရားခံကို ကိုယ္ေပ်ာက္တန္ခိုးရေစၿပီး
အျပစ္ကင္းစင္သူကို တရားရုံးေပၚ ဆင့္ေခၚႏိုင္တယ္။

စစ္ဟာ
အခ်စ္ကို ျပတ္ႏို္င္တယ္
ရုတ္မာမႈကို ဖတ္ႏိုင္တယ္
ဇီ၀ကမၼကို ရပ္ပစ္နိုင္တယ္
ကမၻာႀကီးနဲ႔ စၾကၤာ၀ဠာႀကီးကို ျပတ္ေတာက္ေအာင္ အစြမ္းထက္လြန္းတယ္။

စစ္ဟာ
ကမၻာႀကီးကို အေပ်ာ္ႀကံဖို႔ ႀကိဳးစားရင္းက
အခုဆိုရင္
အေပ်ာ္က်ဴးတဲ့ ဘီလူးႀကိီးျဖစ္ေနၿပီ။ ။

 

 

Tags: