ဧရာဝတီျမစ္ေရ ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေရဝင္ေရာက္လာေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ သဲအိတ္မ်ားခ်ေန

.

ဧရာဝတီျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ေရဝင္ေရာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သဲအိတ္ခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''ေရႀကီးတာေတြက မႏွစ္ကေလာက္ မဟုတ္ေသးေပမယ့္ မိုးရြာမႈေၾကာင့္ မထင္မွတ္ပဲ ေရဝင္ေရာက္မႈေတြရွိလာတာပါ၊ စည္ပင္အေနနဲ႕ သဲအိတ္ေတြနဲ႕ တာေတြ မက်ဳိးေအာင္ ကာကြယ္တဲ့အပုိင္းေတြ တခ်ဳိ႕ရြာေတြမွာ ေသာက္သံုးေရ ျဖန္႕ေဝေပးေနပါတယ္၊ ေရြ႕လ်ား အိမ္သာေတြ ခ်ေပးတယ္၊ တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမွာပါ၊ ေရဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေတြကိုလဲ ေရစုပ္ထုတ္ေပးသြားမွာပါ'' ဟု မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္က ေျပာသည္။

ေတာင္သမန္ တာရိုးသည္ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္(၂၂)ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ တာေဘာင္ေရေက်ာ္ၿပီး ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္းသို႕ ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ညေနပိုင္းတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သဲအိတ္(၅၀၀၀)ေက်ာ္ လာေရာက္ ခ်ထားေပးလ်က္ရွိၿပီး အေျခအေန ေန႔ည ေစာင့္ၾကည့္၍ လိုအပ္သည္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ကြဲရပ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သမန္အနီးရွိ ရပ္ကြက္မ်ား၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္းေဘးရွိ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေရႊၾကက္ယက္အနီးဝန္းက်င္ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ရွမ္းေလးကြ်န္း ႏွင့္ ေတာင္သမန္အင္းအနီးရွိ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္(၁၈)ရက္မွစတင္၍ ေရဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေနသည္။