ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အာမခံေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာတူ

.

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁။           ။ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကိုျပင္ဆင္ထားေသာဥပေဒၾကမ္းထဲမွ အဆိုပါပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးက သေဘာတူလိုက္ျပီျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃတြင္ အာမခံေပးႏိုင္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးက သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္လည္း “အသေရဖ်က္မႈဆိုတာကို ပယ္ဖ်က္ရန္ လိုမလို ၊ ျပစ္ဒဏ္ အတိမ္အနက္ (၂ႏွစ္ထားမလား ၃ႏွစ္ေအာက္ထားမလား ၊ ၃ႏွစ္ထားမလား) စသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အဓိက သေဘာထားကြဲလြဲေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေဇာ္မင္း က ယေန႔   ေျပာသည္။

အဆိုပါအာမခံေပးႏိုင္သည့္အခ်က္တြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲေနသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အာမခံေပးႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ေနရာတြင္ အာမခံေပးရမည္ဟု ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၄င္းဥပေဒၾကမ္းအား ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ျပန္လည္ ေပးပို႔လာသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းကယေန႔ ေၾကညာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းက “အခု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ဥကၠ႒က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စာရင္းေပးပါဆိုျပီးေတာ့ စာရင္းေပးၾက လိမ့္မယ့္။ စာရင္းေပးျပီးေတာ့ ၂ႏွစ္ထားမလား ၃ႏွစ္ေအာက္ထားမလား ၊ ၃ႏွစ္ပဲထားျပီးေတာ့ အာမခံေပးမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရပ္တည္ခ်က္ တိုင္းျဖစ္မလားဆိုတာကို Issueသုံးခုရွိတယ္၊ ဒါကိုထပ္ေဆြးေႏြးရမွာ” ဟု ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ျပစ္ဒဏ္ အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ခ်မွတ္ေရးကို အတည္ျပဳထားခဲ့သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေထာင္ဒဏ္ ၃ႏွစ္ဆုိလွ်င္ အာမခံ ေပး၍ မရပဲ ၂ႏွစ္ဆုိ လွ်င္ အာမခံေပး၍ရေသာေၾကာင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ယခုကဲ့သို႔ ျပင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပဲခူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇)မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမေသာင္းက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

“ဆရာတို႔ဆီကေတာ့ အာမခံေပးလို႔ရတယ္ ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ တတိယ ပုဂၢိဳလ္က တရားစြဲလို႔ မရဘူးဆိုတာကို တင္ေပးလိုက္တာေပါ့ အဲ့ေတာ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာၾကေတာ့ သူတို႔က အမွန္ကေတာ့ ဒီ ၆၆( ဃ) ကို ဖ်က္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီမွာ မဲခြဲတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီျပစ္ဒဏ္ကို ေလ်ာ့ လိုက္တယ္။ ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့တယ္ ဆိုတာက သုံးႏွစ္ဆုိလို႔ရွိရင္ သူက အာမခံေပးလို႔မရဘူး၊   ႏွစ္ႏွစ္ဆုိရင္ေတာ့ ေပးလို႔ရတာေပါ့ အဲ့ေတာ့သူတို႔ က ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ဆုိျပီးေတာ့ ျပန္ျပင္ေပးလိုက္တယ္ ျပန္ျပင္ေပးလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ဆရာတုိ႔ ဒီဘက္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ဘယ္လို ေျပာမယ္ မသိဘူူး” ဟု ေဒါက္တာျမေသာင္းက ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၁၃ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးျပီး မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။