လာမည့္ ၂၀၂၂တြင္ ကိုင္လီဂ်န္နာ၏ အလွကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ရမႈ တန္ဖိုး ၁ ဘီလ်ံေဒၚလာခန္႔ ရွိလာမည္

.

အသက္ ၂၀ အရြယ္ ကိုင္လီဂ်န္နာသည္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ တန္ဖိုး ရွိေသာ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

နာမည္ၾကီး ကာဒါရွန္း-ဂ်န္နာမိသားစုထဲမွ အသက္အငယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ကိုင္လီဂ်န္နာသည္ သူမ၏ Kylie အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြမည္မွ်ရွာႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကို မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Women’s Wear Daily (WWD) ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ ကိုင္လီႏွင့္ သူမ၏မိခင္ ခရစၥဂ်န္နာတို႔ သည္ ၁၈ လအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း၄၂၀ခန္႔ရွိေသာ Kylie အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုင္လီ၏အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျခားအလွကုန္ပစၥည္း ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Bobbi Brown ႏွင့္ Lancome တို႔ထက္ ပိုမို၍ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ကိုင္လီသည္ သူမ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမွာ ယခုအၾကိမ္သည္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္သည္။

သူမ၏ Kylie အမွတ္တံဆိပ္ ႏႈတ္ခမ္းနီမ်ား၊ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားႏွင့္ မ်က္ခြံဆိုးေဆးေတာင့္မ်ားသည္ အျခားနာမည္ ၾကီး အလွကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Tom Ford ထက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္ကိုလည္း သိရွိရသည္။

အျခားနာမည္ၾကီး အလွကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Bobbi Brown ႏွင့္ Lancome တို႔သည္ သူတို႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဘီလ်ံေဒၚလာတန္ဖိုးခန္႔ ေရာင္းထြက္ေအာင္ ၂၅ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၈၀အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း ကိုင္လီဂ်န္နာအတြက္ေတာ့ လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ထိုပမာဏခန္႔ ရရွိေအာင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုင္လီဂ်န္နာသည္ မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အသက္အငယ္ဆံုး ဘီလ်ံနာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။