ၾသဂုတ္လအတြက္ ကမာၻ႔အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာအသင္း အဆင့္ ၁၅၄ ၌ ဆက္လက္ရပ္တည္

.

ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ရန္ကုန္။             ။ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ ဖီဖာကမာၻ႔အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္း မွာ အဆင့္ ၁၅၄ ၌ ဆက္လက္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ျမန္မာအသင္းမွာ ဇူလိုင္လအတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမာၻ႔အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္လည္း အဆင့္ ၁၅၄ ၌ သာ ရပ္တည္ခဲ႔သျဖင့္ အဆင့္အေျပာင္းအလဲမရွိခဲ႔ေပ။

ျမန္မာ႔လက္ေရြးစင္ေဘာလံုးအသင္းမွာ ဇူလိုင္လအတြင္း ႏိုင္ငံတကာေျခစမ္းပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ႔ျခင္းမရွိပဲ ၾသဂုတ္လ၂၉ရက္တြင္ မေလးရွားလက္ေရြးစင္အသင္းႏွင့္ ကစားရန္ရွိေနသည္။

အာဆီယံအသင္းမ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္အသင္းက ကမာၻ႔အဆင့္ တစ္ဆင့္ ေလ်ာ႔က်ခဲ႔ေသာ္လည္း အာဆီယံအဆင့္ ၁ ေနရာတြင္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနၿပီး ထိုင္းက အဆင့္၂၊ ဗီယက္နမ္က အဆင့္ ၃၊ ျမန္မာက အဆင့္ ၄၊ မေလးရွားက အဆင့္ ၅၊ လာအိုက အဆင့္ ၆၊ စင္ကာပူက အဆင့္ ၇၊ အင္ဒိုနီးရွားက အဆင့္ ၈၊ ကေမာၻဒီးယားက အဆင့္ ၉၊ ဘရူႏိုင္းက အဆင့္ ၁၀၊ တီေမာက အဆင့္ ၁၁ ေနရာမ်ားတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။