၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး ဒီေဂ်ပညာရွင္စာရင္း၌ ကယ္လ္ဗင္ဟားရစ္ ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ဦးေဆာင္

.

စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံသား ဒီေဂ်ပညာရွင္ ကယ္လ္ဗင္ဟားရစ္သည္ Forbes မဂၢဇင္းမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး ဒီေဂ်ပညာရွင္စာရင္း၌ ဒတ္ခ်္ဒီေဂ်သမား တီယက္စ္တိုႏွင့္ The Chainsmokers တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီး ထိပ္ဆံုးမွ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၃၃ႏွစ္အရြယ္ ကယ္လ္ဗင္ဟားရစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာဇြန္လ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ဇြန္လအထိ လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္ ႏွင့္ ဒီေဂ်ပြဲေတာ္မ်ားမွ ၀င္ေငြ ၄၈.၅ သန္း ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာ သူ၏ေပါက္သီခ်င္းျဖစ္သည့္ Feels မွလည္း ၀င္ေငြမ်ား ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး ဒီေဂ်သမားျဖစ္ခဲ့ေသာ တီယက္စ္တိုက ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၉ သန္း ရရွိျပီး နံပါတ္ ၂ ေနရာကို ရရွိထားကာ Closer ၊ Something Just Like This တို႔ျဖင့္ သီခ်င္းဇယားမ်ား၌ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ The Chainsmokers က ၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၃၈ သန္းျဖင့္ တတိယေနရာမွ ကပ္လုိက္ေနသည္။

Forbes ၏ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး ဒီေဂ်ပညာရွင္စာရင္းထဲ၌ ၀ါရင့္ျပင္သစ္ဒီေဂ်သမား ေဒးဗစ္ဂတ္တာႏွင့္ ဂ်ာမန္ ပရိုဂ်ဴဆာ ဇက္ဒ္တို႔လည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္၏ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုး ဒီေဂ်ပညာရွင္စာရင္းကို Nielsen၊ Pollstar ႏွင့္ Bandsintown တို႔မွ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ စာရင္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Forbes က ေၾကညာခဲ့သည္။