ျမန္မာ့ထြက္ကုန္ေတြ ကမၻာ့ေစ်းကြက္မွာ ျမင္ေတြ႔ခ်င္သူ မမင္းမင္းျမတ္

.

ျမန္မာျပည္က ေစ်းကြက္မရေသးတဲ့ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုကုိ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ထဲမွာ ျမင္ေတြ႕ခ်င္တယ္လုိ႔ ဆိုလာသူကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးစြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ မမင္းမင္းျမတ္ပါ။

ႏိုင္ငံတကာမွာ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကုိ ေလ့လာၿပီး ကုိယ့္ႏိုင္ငံ အေနအထားနဲ႔ ကုိက္ညီမယ့္ ကုန္စည္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ အျမဲေတြးဆေနသူ မမင္းမင္းျမတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ သူနဲ႔ သူ႔စီးပြား အစီအစဥ္ကေန တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။