ေတာင္ျပံဳးပြဲႏွင့္H1N1

.

နတ္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈသမိုင္းကိုေျပာၾကမည္ဆိုင္လ်ွင္ ေတာင္ျပဳံးမင္းႏွစ္ပါးနတ္ပြဲကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေတာင္ျပဳံးမင္းႏွစ္ပါး နတ္ပြဲပါဝင္သည္။

ႏွစ္စဥ္ ဝါေခါင္လကိုေရာက္ျပီဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ေတာင္ျပဳံးပြဲကို သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ၾကေပေတာ့သည္။ ရုိးရာမပ်က္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ပူးေဇာ္ပသၾကသူမ်ား၊ နတ္ကေတာ္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈျဖင့္ သြားေရာက္ၾကမည့္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။

ထိုအတူ ေတာင္ျပဳံးပြဲကို သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကည့္ ေစ်းသည္မ်ားသည္လည္း အခ်ိဳ႕ဆိုလ်ွင္ ပြဲမစခင္ ဝါေခါင္လ ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ ေတာင္ျပဳံးၾကီးေက်းရြာသို႔ ေျခခ်ျပီးသားျဖစ္ေနၾကသည္။

ထို႔အတူ ေတာင္ျပဳံးၾကီးေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဧည့္သည္မ်ားတည္ခိုရန္ ေနအိမ္မ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊နတ္နန္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ေစ်းဆိုင္မ်ား ျပဳျပင္ၾကသလို လမ္းမ်ားလည္း ျပဳျပင္ခင္းက်င္းမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ၾကျမဲပင္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ျပဳံးပြဲစတင္သည့္ေနကပင္ စတင္၍ လာေရာက္ပူေဇာ္သူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ စည္ကားျမဲျဖစ္သည္။ ပူေဇာ္ပသသူမ်ားသလို အေပ်ာ္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ႏွစ္စဥ္   ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံမွ ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ၾကသူ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္၌္ H1N1 ၏ စိန္ေခၚမႈကို ခံလိုက္ရသည္။ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္သည္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုပင္ စည္ကားစျပဳေနျပီ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အႏွံ႔က လာေရာက္ၾကမည့္ နတ္ကိုးကြယ္ယုံၾကည္သူမ်ား H1N1 ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္တြင္ ပညာေပးဆိုင္ပုဒ္မ်ား၊လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ပညာေပးျပခန္းမ်ားႏွင့္ မတ္မ်ားအခမဲ႔ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ကို က်န္မာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း ဇူလိုင္ ၂၈ရက္က ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္ လာေရာက္သူမ်ား ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္၊ပ်ံ႕ႏွံ႕ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ဇာတ္ပြဲႏွင့္ရုပ္ရွင္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျပသခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္ လာေရာက္သူမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈ တို႔ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ လုပ္ႏိုင္၊မလုပ္ႏိုင္ကလည္း စိုးရိမ္စရာျဖစ္သည္။

လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္လာေရာက္ေနသည့္ ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္မွာ ေရာဂါမကူးစက္ေအာင္၊ မျပန္႔ပြားေအာင္ ဆို္းဘုတ္ေထာင္ရုံ၊လက္ကမ္းစာေစာင္ေဝရုံ အသိပညာေပးရုံႏွင့္H1N1 ကိုဟန္႔တား ကာကြယ္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲႏိုင္သည္။

H1N1 သယ္ေဆာင္လာမည့္ သူကိုဘယ္မွသိႏို္င္မည္မဟုတ္သလို ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ျဖစ္ေနမွန္း သတိမမူမိႏိုင္ေပ။

ဇာတ္ပြဲႏွင့္ရုပ္ရွင္ရုံ ရပ္နားလည္း ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားက ႏွစ္စဥ္ရုိးရာမပ်က္ လာၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္၊မျပန္႔ပြားေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ စီမံခ်က္တစ္ခု အမွန္တကယ္လိုေနသည္။

ပြဲေတာ္က်င္းပရန္မွာလည္း ရက္ပိုင္းမ်ွသာလိုေတာ့သည္။သာမာန္ထက္ နည္းနည္းပိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ေတာ့ ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္၏ က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းလာလိမ္႔မည္ဟုတ္ေပ။

ေတာင္ျပံဳးေက်းရြာ ထိလိုက္သည္ႏွင့္မႏၲေလးျမိဳ႕၏ အနာဂတ္သည္ H1N1 ထဲထိုးဆင္းသြားေပေတာ့မည္။