ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းႏွင့္ ဗဟုဝါဒ

.

ဓာတ္ပံု-Google

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ ဆရာႀကီသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ကြယ္လြန္ျခင္း ၅၃ ႏွစ္ေျမာက္ အထူးေဆာင္းပါး

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ ျမင့္မားတဲ့ကဗ်ာဆရာႀကီးလည္း ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။

ရုရွျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္ ေဘာ္လ္ဂါျမစ္နဲ႔ စာေရးဆရာႀကီး ေဂၚကီအေၾကာင္း မပါရင္မၿပီးသလို၊ တရုတ္ျပည္အေၾကာင္းေျပာရင္ ယန္စီျမစ္ႀကီးနဲ႔ စာေရးဆရာႀကီး လူရြင့္ အေၾကာင္းမပါရင္ မၿပီးပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္လည္း ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးနဲ႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအေၾကာင္း ခ်န္လွပ္ထားခဲ့လို႔ မရပါဘူး။

ဒါကိုဘယ္သူမွ ျငင္းႏိုင္ဘြယ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေလ့လာတဲ့အခါ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိထားၾကတဲ့ အခ်က္က၊ ဆရာႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအေျခခံအယူအဆဆိုတာထက္ ဆရာႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာနည္းနာေတြကိုပဲသိရွိထားၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႕ အသက္အရြယ္နဲ႔မမွ်ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ပဲ ဆရာႀကီးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကိုဆြဲၾကပါတယ္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိရွိထားၾက စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့အခ်က္က ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းၾကတဲ့အခါ အၾကမ္းဖက္ၿပီး မေျဖရွင္းပဲ သူမသာကိုယ္မနာတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကဖို႔၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔ အေျဖရွာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ ဆရာႀကီးရဲ႕စကားေတြကိုပဲ စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါေတြက ဆရာႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြက ဆရာႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ နည္းနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ အခုကၽြန္ေတာ္ ေျပာခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ေျပာစကားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကမလည္းဆိုတဲ့ နည္းနာမ်ားပဲျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအယူအဆ မူဝါဒေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔၊ တခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရျပန္ေတာ့လည္းရထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေရရွည္ ထာဝရတည္တန္႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီအထက္ကေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြေလာက္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ သြားေတြ႔ရပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ တခါ ရထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထာဝရတည္တန္႔ဖို႔ဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမူဝါဒရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာခံယူခ်က္မူဝါဒကို ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ အထုပၸတၱိဆိုင္ရာစာအုပ္ေတြနဲ႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ စာေတြ ကဗ်ာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ ေျပာစကားေတြကိုလည္းဖတ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ စာေပပင္လယ္ထဲမွာအခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ကၽြန္ေတာ္ကူးခတ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၆ ခု၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ ̏ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္ျခင္း (၄၂)ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား˝ မွာ ̏ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား˝ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာတမ္းတစ္ခု ကၽြန္ေတာ္တင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီတုန္းက ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ထက္ျမက္ပံု၊ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႔ေတြမွာ သမိုင္းရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြမွာ ဆရာႀကီးဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ ဘယ္လိုရပ္တည္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အေျဖကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔ ဆရာႀကီးရဲ႕စာေပေတြကို ပိုၿပီးေစ့ေစ့စပ္စပ္ ဖတ္ရျပန္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ယုန္ေထာင္ေၾကာင္မိဆိုသလို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူဝါဒသို႔မဟုတ္ အေျခခံအေတြးအေခၚကို တိတိက်က် ေဖၚျပႏိုင္တဲ့၊ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ကြက္တိထင္ဟပ္တယ္လို႔ေျပာႏိုင္တဲ့ ကဗ်ာစာသားတခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ရေတာ့တာပါပဲ။

ဆရာႀကီးက သူမကြယ္လြန္ခင္ေနာက္ဆံုးေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ထဲမွာ အခုလိုစာသားတခ်ိဳ႕ ထည့္ေရးခဲ့ပါတယ္။
̏ဇမၺဴ တခြင္တြင္ျဖင့္
လူအသြင္အျပင္ႏွင့္တကြ
မူအဆင္ဆင္ေတြႏွင့္
အယူအငင္မွာေတာ့
တူခ်င္လဲတူၾက၊
မတူခ်င္လည္းေနၾကေပါ့…
ျဖဴျဖဴစင္စင္ ျဗဟၼာစရိယဂုိဏ္းေတြနဲ႔ ˝ ဆိုၿပီးေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီကဗ်ာစာသားဟာ လူေတြတစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ တစ္ဖြဲ႔နဲ႔တစ္ဖြဲ႔ အယူအဆေရးရာမွာ တူတာလည္းရွိမယ္၊ မတူတာလည္းရွိမယ္။ ဒီလိုအယူအဆမတူၾကရင္လည္း ျပႆနာမရွိဘူး။ ဒါဟာသဘာဝတရားပဲျဖစ္တယ္။ အရွိတရားပဲျဖစ္တယ္။ ဒီလို တရားအေပၚ တရားအရပဲ ၾကည့္ရမယ္။ ၾကည့္ႏိုင္ရမယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္က မတူတာေတြကို မတူတူေအာင္ အတင္းအဓမၼ ဆြဲညွိတာမ်ိဳးမလုပ္သင့္ပဲ ျဗမၼာစရိယစိတ္ထားနဲ႔ ျဖဴျဖဴစင္စင္ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ မတူကြဲျပားမႈကိုသဘာဝက်က်ရႈျမင္တဲ့ ဗဟုဝါဒဆိုင္ရာ အေျခခံအယူအဆကို ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း လက္ကိုင္ထားခဲ့တာ သြားေတြ႕ရပါတယ္။

(၂)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ လူသားအေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔ဆိုရင္ ̏ဗဟုဝါဒ˝ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ အစြမ္းအထက္ဆံုး အေျခခံမူဝါဒႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ တခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလာတဲ့အခါမွာလည္း ရရွိထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထာဝရတည္တန္႔ေနဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီဗဟုဝါဒဟာ အခိုင္မာဆံုးအာမခံခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့ အေျခခံမူဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။

̏ဗဟုဝါဒ˝ ရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈေတြရွိေနျခင္းဟာ သဘာဝက်တယ္လို႔ လက္ခံတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုယူဆတဲ့အတြက္ မတူတဲ့အယူအဆရွိသူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈဆိုတဲ့ ျမင့္ျမတ္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဆက္ဆံေရးက အလိုအေလ်ာက္ ရရွိလာေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ ̏ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမဟာယဥ္ေက်းမႈ˝ ထြန္းကားလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဗဟုဝါဒဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ဝါဒ ျဖစ္လာေစတာပါပဲ။

မတူကြဲျပား ျခားနားစြာရွိေနတဲ့အေျခအေနကို လက္မခံတဲ့အယူအဆကေတာ့ ̏ ဧကဝါဒ˝ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူက မတူကြဲျပားျခားနားမႈကို သဘာဝမက်ဘူးလို႔ ျမင္တဲ့အျမင္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဧကဝါဒက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားသူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈဆိုတာကို ဖ်က္သိမ္းပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဧကဝါဒဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပဋိပကၡျဖစ္မႈကိုဦးတည္ၿပီး ပ်က္စီးျခင္းကိုလမ္းခင္းေပးသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းမကြယ္လြန္ခင္ ေနာက္ဆံုးေရးသားခဲ့တဲ့ ကဗ်ာတစ္ ပုဒ္ထဲက ̏မူအဆင္ဆင္ေတြႏွင့္ အယူအငင္မွာေတာ့ တူခ်င္လည္းတူၾက မတူခ်င္လည္းေနၾကေပါ့˝ ဆိုတဲ့စာပိုဒ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအယူအဆ ဘယ္လိုအေတြးအေခၚ ဘယ္လိုမူဝါဒကို လက္ကိုင္ထားတယ္ဆိုတာ အတိအက်ေဖၚျပတဲ့ ကဗ်ာစာသားမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာသားေတြဟာ ဆရာႀကီးကို ̏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမတ္ႏိုးသူတစ္ဦးအေနနဲ႔သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ရမလည္း˝ ဆိုတဲ့ အလုပ္လမ္းညႊန္အယူအဆအေပၚမွာပါ အျမင္မ်ဥ္းျပတ္သူအျဖစ္ ထင္ရွားေစတဲ့ ကဗ်ာစာသားမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီးဆိုတဲ့ ျမင့္မားတဲ့ ဂုဏ္ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

တခါတုန္းက စာေရးဆရာေမာင္မိုးသူက ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းရဲ႕ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ အယူအဆကိုသက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားရွာေဖြရာမွာ လူခၽြန္လူေကာင္းသီခ်င္းထဲက ကမၻာၾကည့္ၾကည့္ျမင္ ဆိုတဲ့စာသားကို ထုတ္ႏႈတ္ကိုးကားၿပီးသက္ေသထူခဲ့ပါတယ္။

က်ေနာ္လည္းပဲ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဘာ့ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ရတာလည္းဆိုတာကို အထင္အရွားသက္ေသျပႏိုင္တဲ့ သက္ေသခံအခ်က္အလက္ကိုရွာေဖြရာမွာ ဆရာႀကီးေနာက္ဆံုးေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ထဲက ̏ မူအဆင္ဆင္ေတြႏွင့္ အယူအငင္မွာေတာ့တူခ်င္လည္းတူၾက၊ မတူခ်င္လည္းေနၾကေပါ့ ˝ ဆိုတဲ့ စာသားကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မလားပဲ။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာစာေပေလာကမွာ ̏ဗဟုဝါဒ˝ကိုစတင္ တင္ျပလာခဲ့သူလို႔ အမ်ားကယူဆထားၾကတဲ့ ဆရာဒဂုန္တာရာထက္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ႏွစ္(၂၀)ခန္႔ေစါၿ႔ပီး ဗဟုဝါဒကို ျမင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းနဲ႔ ဆရာဒဂုန္တာရာတို႔ဟာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို အခိုင္ျမဲဆံုးလက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏို္င္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုက်ေနာ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာစာသားေတြဟာ ဆရာႀကီးသက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အတြင္းေရးဖြဲ႔ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဆရာေမာင္တင္ေရႊ ျပဳစုတဲ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းစာအုပ္မွာေတြ႔ရွိမွတ္သားႏိုင္ခဲ့တာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းခင္းခဲ့တဲ့ စစ္မွန္တဲ့မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာလမ္းစဥ္ေတြအေပၚက ေသြဖီမသြားေစဖို႔ဆိုရင္ ဆရာႀကီးရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒလမ္းစဥ္ေတြကိုေတာ့ ေၾကေၾကညက္ညက္ နားလည္ထားသင့္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မိပါတယ္။

ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

ကိုးကား။ ။ ေမာင္တင္ေရႊျပဳစုတဲ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းစာအုပ္