ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာလုပ္ငန္း တစ္ေခတ္ ဆန္းလာေတာ့မလား

.

စစ္တမ္းေတြအရ အဂၤလန္နဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြမွာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္႐ႈသူ ေလ်ာ့ပါးလာေနတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလြန္ကစၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္သူ အေရအတြက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ မွန္မွန္ က်ဆင္းေနတာကို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္ကာလေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ျပန္ေကာက္ရရင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာျဖစ္တဲ့ သတင္းစာ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားတဲ့အတုိင္းပဲ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္သူ ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ သတင္းစာတိုက္ႀကီးေတြဟာ ဒီအေျခအေနေတြကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔ သတင္းစာ ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဆိုင္းတာ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းစာ ထုတ္ေဝတဲ့ေစာင္ေရ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းဆီ ေရွ႕ဆက္ ခ်ီတက္လာၾကတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္နာနက္အေျချပဳ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ လုပ္ငန္းဆီ မီဒီယာ ကုမၸဏီႀကီးေတြ ေျခဦးလွည့္ခဲ့တာဟာ တစ္ကယ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ သတင္းစာထုတ္လုပ္မႈဟာ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အခ်ိန္အရင္းအႏွီး အလြန္ႀကီးၿပီး ထိေရာက္ျပန္႔ႏွံ႔မႈမွာေတာ့ တုိက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်တဲ့ အေျခအေနမဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူပဲ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လုပ္ငန္းဟာလည္း ထုတ္လုပ္သူအတြက္ အရင္းအႏွီးမ်ားသလို ၾကည့္႐ႈသူေတြအတြက္လည္း စက္ပစၥည္းအပါအဝင္ လႊင့္ထုတ္မယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္စားရတဲ့ ကရိကထေတြ ရွိေနပါတယ္။

သတင္းစာဖတ္သူနဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းလာတာဟာ ေဖၚျပပါ အားနည္းခ်က္ေတြအျပင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာရဲ႕ ထိုးေဖါက္လာမႈနဲ႔ ျပန္႔ႏွံ႔မႈအားေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာကေတာ့ အင္တာနက္ ရရွိတဲ့ ကမၻာေျမမည္သည့္ေနရာကမဆို မိမိတို႔ မီဒီယာက ႐ိုက္ကူးထုတ္လႊင့္မႈေတြကို ၾကည့္ႏုိင္ ဖတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တာက ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာရဲ႕ အားသာခ်က္ တစ္ခုလို႔ ဆုိရမွာပါ။

မီဒီယာတစ္ခု ရွင္သန္ဖို႔ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရာမွာလည္း ျပန္႔ႏွံ႔မႈအားေကာင္းၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္း ေၾကာ္ျငာရွင္ေတြ မ်က္ေစ့က်လာတာကလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာရဲ႕ အားသာခ်က္ တစ္ခုလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းဆီ ေျခဦးလွည့္ဖို႔ ျပင္ေနၾကတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာလို႔ေျပာလုိက္ရင္ အင္နာနက္ အသံုးျပဳမႈကိုလည္း ထည့္မေျပာလို႔မရပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အင္တာနက္ ေခတ္ဦးဟာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အလြန္မွာမွ စတင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရင္မမွားႏုိင္ပါဘူး။ အလြန္ေႏွးေကြးၿပီး ေပးရတာနဲ႔ မတန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ အင္တာနက္ေခတ္ဦးကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။

ေျပာရရင္ ျမန္မာ့ အင္တာနက္ ေခတ္ဦးဟာ မလွမပနဲ႔ တာထြက္လာခဲ့တာပါ။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳဖို႔ လူအမ်ားစု လက္လွမ္းမမီႏုိင္ခဲ့သလို အင္တာနက္ သံုးစြဲႏုိင္သူေတြအတြက္လည္း ထိုက္တန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈရဖို႔ ခက္ခဲခဲ့တဲ့ အေျခအေနပါပဲ။ ယေန႔အေျခအေနမွာေတာ့ အရြယ္ေရာက္သူ လူတန္းေစ့နီးပါး လက္ကိုင္ဖုန္း ကိုင္လာႏုိင္တဲ့ေခတ္ ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။

ဖုန္းနဲ႔ အတူ တစ္ဆက္တည္းပူးတြဲပါလာတာက သက္ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာက ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈပါ။ ေစ်းကြက္ထဲက ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုၾကည့္ရင္ Ooredoo ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ အေကာင္းဆံုးလို႔ဆိုရမွာပါ။ Paung Kuu (ေပါင္းကူး) လို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းအတြက္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ ပမာဏ 130 GB ေပးထားတာကို အျမင့္ဆံုးေတြ႔ရပါတယ္။

ဒီအင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ဝယ္ယူၿပီး တစ္လအတြင္း သံုးမကုန္ဘူးဆိုရင္လည္း က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ သာ က်သင့္မယ့္ Paung Kuu ကို ထပ္မံဝယ္ယူၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့လက သံုးမကုန္ခဲ့တဲ့ အင္တာနက္ အသံုးျပဳခြင့္ကို ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးႏုိင္တာမို႔ Paung Kuu (ေပါင္းကူး)လို႔ နာမည္ေပးထားဟန္ရွိပါတယ္။

ျပန္တြက္ၾကည့္ရင္ 1MB ကို ၇၇ ျပားသာ က်သင့္တဲ့ အင္တာနက္ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ကမၻာမွာ သံုးေနတဲ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ 4G ျဖစ္တာမို႔ ဖိုင္ဆုိဒ္ဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး ၾကည့္႐ႈႏိုင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္သလို ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Apps ေတြကိုလည္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ Download ရယူႏုိင္ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ျမန္မာ့ အင္တာနက္ အေျခအေနကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္မွာ Ooredoo အျပင္ အျခား ေအာ္ပေရတာေတြလည္း ရွိေနတာမို႔ ေစ်းကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ေလေလ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ ေစ်းနည္းနည္းနဲ႔ တန္ေအာင္သံုးႏုိင္မယ့္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြလည္း ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ ျမန္မာ့ အင္တာနက္ဟာ တာထြက္မလွခဲ့ေပမယ့္ တာေဝးခရီးကိုေျပးဖို႔ေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္တာနက္အေျချပဳ မီဒီယာလုပ္ငန္းဟာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြနည္းတူ တစ္ေခတ္ဆန္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။