အေမရိကန္၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္းကို တ႐ုတ္က တရားဝင္ ကန္႔ကြက္

.

ေပက်င္း၊ ဇူလိုင္ ၁၇ ။                 ။ ထိုင္ဝမ္သို႔ အေမရိကန္စစ္သေဘၤာမ်ား လာေရာက္မႈကို တြန္းအားေပးျဖစ္လာေစႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ ဥပေဒၾကမ္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ တရားဝင္ ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

ခြဲထြက္ျပည္နယ္ဟု တ႐ုတ္က ရႈျမင္ထားသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းသို႔ ဝါရွင္တန္မွ မည္သည့္စစ္အကူအညီမ်ိဳးကိုမဆို ေပက်င္းအေနျဖင့္ စြဲၿမဲစြာ   ေရရွည္ကန္႔ကြက္ေနခဲ့ျခင္း   ျဖစ္သည္။

"အေမရိကန္နဲ႔ ထိုင္ဝမ္ၾကားက တရားဝင္အဆက္အသြယ္ျပဳမႈနဲ႔ စစ္ေရးခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ အားလုံးကို တ႐ုတ္က ခိုင္ခိုင္မာမာကန္႔ကြက္ပါတယ္။"ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရသူ လုကန္က ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝါရွင္တန္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ဆိုသည္။

အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးအာဏာပိုင္အက္ဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုဥပေဒအရ ဝါရွင္တန္အေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္၏ စစ္တပ္ကို စစ္သင္တန္းမ်ား ပိုမိုေထာက္ကူေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎၏ စစ္အသုံးစရိတ္ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္း ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေရတပ္ၾကား ဆိုက္ေရာက္ဆိပ္ကမ္း ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ပင္တဂြန္အေနျဖင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။