ပိုလန္တြင္ တရားရုံးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႔က်င္ကာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပ

.

ဝါေဆာ၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ။                   ။ ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ တရားရုံးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက တရားစီရင္ေရး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိပါးလိမ့္မည္ဆိုကာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝါေဆာအတြင္း ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္က လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဒီမိုကေရစီေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾကြးကာ စုရုံးဆႏၵျပၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက အီးယူႏွင့္ ပိုလန္အလံတို႔ကို ေဝွ႔ယမ္းကာ “ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္စို႔။”ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ပါလီမန္ေရွ႕တြင္ ေန႔လယ္ပိုင္းက စုရုံး ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပါလီမန္က တရားရုံးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ခြင့္ျပဳလိုက္ရာ ေဝဖန္သူမ်ားက အာဏာရပါတီ Law and Justice PiS ပါတီအား တရားရုံးမ်ားအေပၚ အာဏာပိုသက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ဟု   ေဝဖန္ၾကသည္။

PiS ေခါင္းေဆာင္ ယာရုိစေလာ့ကာတြန္စကီသည္ အာဏာရွင္ဆန္ေၾကာင္း ေျပာၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ဟစ္ေၾကြးသည္။

ဆႏၵျပလူအုပ္သည္ အင္အား ၄၅၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ရဲက ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက အင္အား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ထက္မနည္းရွိနသည္ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ တရားရုံးစနစ္တြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ေပၚလစီမ်ား က်င့္သုံးျခင္းကို ေဝဖန္သလို မီဒီယာႏွင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း အစိုးရကို ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံလႈပ္ရွားမႈ KOD က ယခု ဆႏၵျပမႈအား ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္လည္း တရားရုံးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ပိုလန္တရားသူႀကီးမ်ား အသင္းအဖြဲ႔က သီးျခား ဆႏၵျပရာ အင္အား ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တရားရုံးမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။