ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး FDA မွ လုပ္ငန္းတစ္ခုအား တရားစြဲရန္ စီစဥ္ေန

.

ပုသိမ္ ။                  ။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနက ေစ်းကြက္နမူနာ ေကာက္ခံၿပီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တရားစြဲရန္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း FDA တိုင္းတာဝန္ခံက မဇၩိမသုိ႔ ေျပာသည္။

"အစားအေသာက္ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ယူသည့္လုပ္ငန္း တခိ်ဳ႕လုပ္ငန္းက ေခၚယူသတိေပး တစ္ဘက္က နည္းပညာဆိုင္ရာကူညီေပးတ့ဲလုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းတ့ဲအထိ အေရးယူတယ္ ။ တရားစြဲဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ ရိွတယ္။ တကယ္တမ္း တရားစြဲခ့ဲတဲ့ လုပ္ငန္းမရိွဘူး၊ လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းတာန႔ဲ ထိေရာက္တ့ဲအေရးယူမႈပါ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ေဆးမႈ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ရိွရတာ ေဖာ္မလင္ ၊ပဲျပားတံဆိပ္ေလးခု ၊ ပဲေသြးတံဆိပ္ႏွစ္ခု၊ တေလ်ာက္လုံးမွာ ပုပ္သုိးလြယ္တ့ဲ ပစၥည္း ေဖာ္မလင္ သုံးတာကိုေတြ႕တယ္၊ ကေလးအစားအစာေတြမွာ အခိ်ဳရည္တို႔ ဂ်ယ္လီတို႔မွာ ဆိုးေဆးေတြသုံးတာ ေတြ႔ရတယ္”ဟု FDAဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ခံ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ မည္သည့္လုပ္ငန္းအား တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိရေသးေပ။

“ ေနာက္ နႏြင္းမႈန္႔ဆို လက္ဖက္မွာသုံးတ့ဲ Auramine O ဆိုးေဆးသုံးထားတယ္။ င႐ုပ္သီးမႈန္႔ေတြမွာလည္း ဆိုးေဆးသုံးထားတယ္၊ကြမ္းသီးေတြမွာ ကန္႔႐ိုက္တာေတြ မ်ားျခင္းနည္းျခင္းစစ္ေဆးဖ္ို႔ ၊ ေနျပည္ေတာ္ ပို႔ထားတ့ဲေနာက္တစ္ခုက Sudan Dyes ကို ကေလးေတြေသာက္တ့ဲအခိ်ဳရည္ေတြမွာ သုံးတာ ေတြ႔ရတယ္ ”ဟု ၎ဆိုသည္။

တရားစြဲဆိုမႈအား ၿမိဳ႕နယ္ အစားေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ေကာ္မတီဥကၠ႒က တရားစြဲဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဥကၠ႒မွာ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴး ျဖစ္သည္။

"ကုန္ပစၥည္းအမိ်ဳးအစားေတြက မ်ားတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲက ေကာက္တာရိွတယ္၊ သတင္းရလို႔ ေကာက္တာရိွတယ္၊ေဒသမွာထုတ္လုပ္တ့ဲ တံဆိပ္မပါဘူး ။ အေသးစား စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းေတြကို စစ္ေဆးၿပီးေကာက္တာေတြရိွတယ္”ဟု FDA ေစ်းကြက္နမူနာ ေကာက္ခံစစ္ေဆးျခင္းအား အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး တိုင္းတာဝန္ခံ ေဒါက္တာျပည့္ၿဖိဳးက ေျပာသည္။

အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနသည္ ဇူလိုင္လအတြင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ေဌးဝင္းေစ်း၊ ပေဒသာေစ်းႏွင့္ ဝါးတန္းေစ်းမ်ားတြင္ ပစၥည္း ၄၅ မိ်ဳးကို ေစ်းကြက္နမူနာေကာက္ၿပီး စစ္ေဆးရာ ပဲျပားတံဆိပ္ေလးမိ်ဳးတြင္ ေဖာ္မလင္ ေတြ႕ရိွရၿပီး၊နႏြင္းမႈန္႔တစ္မိ်ဳးတြင္ Auramine O ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရၿပီး၊ပဲေသြးတြင္ ေဖာ္မလင္ေတြရသည္။ ထို႔ေနာက္ ပဲျပားထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ားအား တစ္လ ပိတ္သိမ္းခ့ဲသည္။

Rhodamine B မွာ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ပိ်ဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာ ထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ ညဆိုးကိ်ဳးမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး အမ်ားဆုံးငါးပိမ်ားတြင္ အသုံးျပဳမွဳမ်ားသည္။

Auramine O ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ အသည္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေစႏိုင္ၿပီး လက္ဖက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳျခင္းကိုေတြ႔ရိွရၿပီး၊ Sudan Dyes မွာ င႐ုပ္သီးမႈန္႔၊ အေရာင္တင္မႈန္႔မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွရၿပီး၊ အသည္းကို အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊ Orange ll ဆိုးေဆးမွာ အေရာင္လွေစရန္ သုံးၿပီး၊ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ပိ်ဳ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာထိုင္းမိႈင္းျခင္း စေသာဆိုးကိ်ဳးမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရိွရေသာ အစားအေသာက္သုံးခြင့္မျပဳသည့္ဆိုးေဆးမ်ားမွာ Auramine O၊Rhodamine B. Sudan Dyes OrangeII ျဖစ္ၿပီး၊အစားအေသာက္တြင္ သုံးစြဲရန္ခြင့္မျပဳေသာ ဓာတုဆိုးေဆးမ်ားကို လုံးဝအသုံးမျပဳရန္၊လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွပါက အမိ်ဳးသား အစားအေသာက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈(က)အရ တရားစြဲႏိုင္သည္။