နာနတ္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္း

.

နာနတ္ပင္ရဲ႕ မူရင္းေဒသကေတာ့ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နာနတ္သီးကုိေတာ့ အလုံးႀကီးမ်ဳိး၊ အလုံးလတ္မ်ဳိး၊ အလုံးေသးမ်ဳိးဆုိၿပီး အရြယ္အစားကုိလုိက္ၿပီး သုံးမ်ဳိးခြဲျခားႏုိင္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္ေတြဟာ ပူအုိက္စြတ္စုိတဲ့ရာသီ ဥတုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ရႊံ႕ေျမကုိေတာ့ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါဘူး၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္တဲ႔ ေျမတုိင္းမွာ စုိက္ပ်ဳိးလုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။

မုိးေရခ်ိန္ လက္မ ၂၀ကေန မုိးေရခ်ိန္ လက္မ ၈၀အတြင္း ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ နာနတ္ပင္ ကုိ စုိက္ပ်ဳိးရာမွာေတာ့ အသီးထိပ္ပုိင္း၊ အသီးထိပ္မွ ထြက္တဲ့အတက္၊ အသီးရင္းမွ ထြက္တဲ့အတက္၊ ေျမေပၚအတက္ ေျမေအာက္အတက္တုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

အသီးထိပ္ပုိင္းကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါက ၂ ႏွစ္ၾကာမွ အသီးသီးမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေခါင္းတက္နဲ႔ အသီးရင္းမွ ထြက္တဲ့ အတက္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါက ၁၅ လၾကာမွ သီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမေပၚအတက္နဲ႔ ေျမေအာက္အတက္ကုိ စုိက္ပ်ဳိးမယ္ ဆုိပါက ၁ ႏွစ္ အတြင္း အသီးသီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္ေတြကုိေတာ့ စုိက္ေဘာင္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုိက္က်င္းမ်ားႏွင္႔ေသာ္လည္း အတန္းလုိက္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ပင္နဲ႔ တစ္ပင္ကုိ ၂ ေပ ႏွင့္ တစ္တန္းနဲ႔ တစ္တန္းကုိ ၄ ေပ ခြာ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁ ဧက ကို ႏြားေခ်းတင္း ၂၀ ခ်ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္က ၄လက္မေလာက္ တက္လာၿပီဆုိရင္ေတာ့ ၁ ဧကကုိ ယူရီးယား ၇ ပိႆာ တီဆူပါ ၃၀ပိႆာ၊ ပုိတက္၁၅ပိႆာတုိ႔ကုိ ၂ ခါခြဲၿပီး ထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာနတ္ကေတာ့ စုိက္ၿပီး ၆လအၾကာမွ ၈ လၾကာတဲ့ အခါမွာ ပန္းမ်ားဖူးပြင့္ၿပီး ၁ ႏွစ္အၾကာမွာ အသီးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာနတ္ပင္မွာ က်ေရာက္တတ္တဲ့ ဖ်က္ပုိးေတြကေတာ့ ဒက္ပုိးျဖစ္ၿပီး အသီးေပၚမွာ အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ က်ေရာက္တတ္ၿပီး အပင္ရည္ကုိ စုပ္စားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။