ဆီးဂိမ္းစ္အႀကိဳ ေလးႏုိင္ငံဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပဲြ KBZ Bank Cup 2017 စတင္မည္

.

ဓာတ္ပံု-MFF

ဇြန္ ၂၇ ။          ။ လာမည့္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆီးဂိမ္းစ္အႀကိဳ ေလးႏုိင္ငံဖိတ္ေခၚၿပိဳင္ပဲြ KBZ Bank Cup 2017 ၿပိဳင္ပဲြ  စတင္က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ယူ၂၂ အသင္းမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ကေမၻာဒီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္မ်ားအတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ သု၀ဏၰကြင္း၌ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲ ကစားမည္ျဖစ္ျပီး ညေန(၃း၀၀)နာရီတြင္ ပထမ ပဲြစဥ္အျဖစ္ ေဟာင္ေကာင္ ယူ၂၂ အသင္း ႏွင့္ ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္မ်ား လက္ေရြးစင္အသင္း ၊ ဒုတိယပဲြစဥ္အျဖစ္ အိမ္ရွင္ ျမန္မာ ယူ၂၂ အသင္းႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ယူ၂၂ အသင္းတုိ႔ ပဲြစဥ္မွာ ္ ညေန(၆း၀၀)နာရီတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ ယူ၂၂ အသင္းပဲြစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ - ျမန္မာ ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား၊ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ - ျမန္္မာ ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔ - ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ တကၠသိုလ္မ်ား အသီးသီး ကစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါပြဲမ်ားအတြက္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္မွစတင္ၿပီး ပြဲစဥ္မ်ားအတြက္ ရိုးရိုးတန္း ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၀၀ က်ပ္၊ အထူးတန္း ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ လွည္းတန္းစင္တာ၊ ေအာင္ဆန္းကြင္း၊ သု၀ဏၰကြင္းတို႔တြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနသည္။

ပဲြစဥ္မ်ားအား Official Host Broadcaster အျဖစ္ For Sports Channel မွ တုိက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ျပသ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Pyone Play Facebook Page Pyone Play မွလည္း ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။