စတုထ္တအကြိမ် ကျေးလက်သတင်းထောက်များအတွက် အခြေခံသတင်းပညာသင်တန်း

21 June 2017
စတုထ္တအကြိမ် ကျေးလက်သတင်းထောက်များအတွက် အခြေခံသတင်းပညာသင်တန်း

အဆိုပါသင်တန်းအတွက် ပူးတွဲပါရှိသည့် လျှောက်လွှာဖောင်ကို Download လုပ်ပြီး ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာများကို ဂျိန်းပုထုံ ဖုန်း 09966065568/09458600910 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Download Application Form

Mizzima Weekly