ေဆာင္ဂၽြန္ကီႏွင့္ ေဆာင္းေဟကိုတို႔ လက္တြဲေနၾကျပီဆိုေသာ ေကာလဟာလမ်ားကို သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေအဂ်င္စီမွ ေျဖရွင္း

.

မင္းသားေဆာင္ဂၽြန္ကီႏွင့္ မင္းသမီးေဆာင္းေဟကိုတို႔ လက္တြဲေနၾကျပီဆိုေသာ ေကာလဟာသတင္းမ်ား ထပ္မံေပၚထြက္လာခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေအဂ်င္စီအသီးသီးက ထိုသတင္းမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ေဆာင္ဂၽြန္ကီႏွင့္ ေဆာင္းေဟကိုတို႔ကို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီကၽြန္းစုေပၚ၌ တစ္ခ်ိန္တည္းေတြ႔လိုက္ခ်ိန္တြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ လက္တြဲေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌာနမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ေဆာင္ဂၽြန္ကီသည္ ထိုေနရာတြင္ ဇြန္လ ၇ရက္ေန႔မွ ၁၃ရက္ေန႔အထိ ရွိေနခဲ့ျပီး ေဆာင္းေဟကိုအား ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သတင္းဌာနမ်ားက သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ဘာလီကၽြန္းစုေတာင္ပိုင္းမွ ႏူဆာဒူအာ ေနရာတစ္၀ိုက္တြင္ အတူတကြရွိေနခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထုိသတင္းမ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆာင္ဂၽြန္ကီ၏ ေအဂ်င္စီ Blossom Entertainment က “ေဆာင္ဂၽြန္ကီဟာ မၾကာခင္ထြက္ရွိေတာ့မယ့္ သူ႔ရဲ႕ ဇာတ္ကားသစ္ ‘The Battleship Island' အတြက္ ေၾကာ္ျငာကိစၥေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး ဘာလီကၽြန္းစုကို သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ေဆာင္းေဟကို၏ ေအဂ်င္စီ UAA ကလည္း “ သူမ ဘာလီကၽြန္းကိုသြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကမွန္ကန္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ သူမဟာ ပေရာဂ်က္ အစည္းအေ၀းကိစၥတစ္ခုအတြက္ သြားေရာက္ခဲ့တာပါ။ ေဆာင္ဂၽြန္ကီနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့ေသာ “Descendants of the Sun” ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္ အတူတကြသရုပ္ ေဆာင္ခဲ့ျပီးကတည္းက ပရိသတ္မ်ားသည္ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ခ်စ္သူစံုတြဲအျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒါ့အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာမတ္လကလည္း သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ နယူးေယာက္၌ အတူတူေစ်း၀ယ္ထြက္ေနၾကသည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားေပၚထြက္လာခ်ိန္၌ ပရိသတ္မ်ားက သူတို႔သည္ ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္ လက္ေတြ႔ေနၾကျပီဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးက အဆိုပါသတင္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။

Ref: Soompi