ဆိုး၀ါးျပင္းထန္စြာ မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္ခဲ့သည့္ လန္ဒန္တာ၀ါ အတြင္းပိုင္းပုံမ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္

.

လန္ဒန္၊ ဇြန္ ၁၉ ။                  ။ လန္ဒန္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး မီးေလာင္ပ်က္စီးသည့္ Grenfall Tower ၏ အတြင္းပုိင္းပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီး မီးေလာင္မႈသည္ ေျပာမျပႏုိင္ေအာင္ ဆုိး၀ါးျပင္းထန္ၿပီး ေသဆုံးသူဦးေရထပ္တိုးႏိုင္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔အႀကီးအကဲက သတိေပးသည္။

ဇြန္ ၁၄ ရက္က မီးေလာင္သည့္ အထပ္ ၂၄ ထပ္ တာ၀ါ အတြင္းပိုင္းအပ်က္အစီးမ်ားမွာ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ႏိုင္ကာ အပ်က္အစီးႀကီးမားသည္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ထုတ္ျပန္သည့္ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္   ျမင္ေတြ႔ရသည္။

“အေျခအေနက မီးေလာင္ ပ်က္စီးမႈဟာ ေျပာမျပႏိုင္ေအာင္ ဆိုး၀ါးတယ္။”ဟု ရဲမွဴး ကန္ဒီက ေျပာၿပီး အေဆာက္အအုံတြင္း ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သီတင္းပတ္မ်ားစြာ   ေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္   ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းဆိုသည္။

“မီးအႀကီးအက်ယ္ ေလာင္တာမို႔ ေသဆုံးသူေတြ ဘယ္သူဘယ္၀ါ ခြဲႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို ႏွစ္သိမ့္ေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပင္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဆိုပါ တာ၀ါမီးေလာင္မႈတြင္ ေသဆုံးသူက ၅၈ ဦး ရွိမည္ဟု ယူဆထားသည္။