မီးေလာင္ကၽြမ္းေသာ ဂရင္းဖဲလ္တာ၀ါသို႔ သြားေရာက္ကာ ဆံုးရႈံးနစ္နာခဲ့သူမ်ားကို အဒဲလ္ ေတြ႕ဆံုအားေပး

.

ၿဗိတိန္အဆိုေတာ္အဒဲလ္သည္ လန္ဒန္အေနာက္ပိုင္းရွိ ဂရင္းဖဲလ္တာ၀ါ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈအတြင္း ထိခုိက္ဆံုးရံႈး ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အဆိုပါမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူ ၁၇ဦးအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သသည့္ေနရာသို႔ အဒဲလ္က သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမီးသည္ ၂၄နာရီနီးပါးခန္႔ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး တာ၀ါအနီးသို႔ အဒဲလ္ေရာက္ရွိ သည့္အခ်ိန္ထိ မီးေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

အဒဲလ္သည္ ထိုမီးေလာင္ရာေနရာသုိ႔ သိုသိုသိပ္သိပ္ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ထိခုိက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားကို အားေပးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမ၏ ပရိသတ္အနည္းအက်ဥ္းကသာ သူမကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ေတးစီးရီး ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဒဲလ္သည္ ထိုကဲ့သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းကို လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ သူမကိုျမင္ေတြ႕ေသာ ပရိသတ္မ်ားကသာ လွ်က္တျပတ္ ဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဒဲလ္၏ ပရိသတ္မ်ားက သူမ၏ စာနာရိုင္းပင္းမႈႏွင့္ လိမၼာသိုသိပ္မႈတို႔အတြက္ လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ သူမအား ေရးသားခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ရမီကလာ့ခ္ဆန္၊ လစ္လီအလန္၊ ေဂ်မီအိုလီဗာ၊ ဖာနီေကာ္တြန္ႏွင့္ အျခားေသာအႏုပညာရွင္မ်ားကလည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ၾကသည္။

Ref: BBC