ထုိင္း-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဘတ္ေငြျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ေပးေခ်ႏုိင္ရန္ ထုိင္း ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္ လုပ္ကုိင္လုိ

.

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၀ ။            ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားကုိယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲဖြင့္လွစ္ထားေသာ ထုိင္းဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဌာနပုိင္ ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္ (EXIM Bank) သည္ ထုိင္း-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားကုန္သြယ္ေရးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိ အသုံးမျပဳဘဲ ထုိင္းဘတ္ေငြႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ကုန္သြယ္လုိသည္ဟု ဘဏ္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပီစစ္စရီ၀တၱႏၷာက မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

“အေမရိကန္ေဒၚလာကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေငြေၾကးေတြကုိ ဘာေၾကာင့္လဲလွယ္ေနရမွာလဲဗ်၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား တုိက္႐ုိက္ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ မရွိတာလဲ၊ ဒီလုိသာ လုပ္ႏုိင္ရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပုိၿပီးေကာင္းသြားလိမ့္မယ္” ဟု ဥကၠ႒ ပီစစ္စရီ၀တၱႏၷာက ဆုိသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ထြန္းရန္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာဗဟုိဘဏ္တုိ႔က ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ကုိ သိရွိရသည္ဟု EXIM Bank ဥကၠ႒က ေျပာဆုိထားၿပီး လာမည့္ အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္- ၃ ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈကြာဟခ်က္မ်ား ပုိမုိနည္းပါးသြားဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိသုိ႔ ထုိင္း EXIM Bank ၏ ဆႏၵႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၏ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးညီျဖဴလွ “ေလာေလာဆယ္ေျပာဖုိ႔ ေစာေသးတယ္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံက ကုန္သြယ္မႈအေပၚမူတည္တာေပါ့၊ ဘယ္ဟာက ပုိမ်ားသလဲေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို လုပ္ဖုိ႔ၾကေတာ့လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ကပဲ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးမွာေပါ့ေနာ္”ဟု ဆုိသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးညီျဖဴလွက သက္ဆိုင္ရာ ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဆႏၵလည္း အေရးႀကီးသည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိင္းက ျမန္မာသုိ႔ အဓိကတင္ပုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေနႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ား၊ သၾကား၊ သန္႔စင္မြမ္းမံၿပီး ေလာင္စာဆီမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားစသည့္တုိ႔ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာက ထုိင္းဘက္သုိ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ အသားမ်ား၊ ၾကက္၊၀က္၊ႏြားစသည့္ ျခံေမြးတိ႐စာၦန္မ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီး၀လံစသည္တုိ႔ကုိ တင္ပုိ႔သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထုိင္း-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိထားသည္။ ယင္းဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ထုိင္းမွ ျမန္မာကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၀၇ ဘီလီယံေက်ာ္ တင္ပုိ႔ထားၿပီး ျမန္မာက ထုိင္းကုိ ၂.၂ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဘုိးရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပုိ႔ထားသည္။

ထုိင္း-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးတြင္ ဘတ္ေငြျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ရတနာဘဏ္၏ ဒုတိယဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဒါက္တာလွညႊန္႔က “ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ သေဘာမက်ဘူး၊ ဘာျဖစ္လုုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘတ္ေငြက သိပ္ၿပီးမခုိင္မာဘူး၊ ေဒၚလာက ခုိင္မာတယ္ေလ။ အခုသူတို႔ ႏုိင္ငံေရးကလည္း သိပ္ၿပီးမၿငိမ္ဘူး၊ ႐ုတ္တရက္ သူတုိ႔ ေငြေၾကး ျပဳတ္က်သြားရင္ ႐ႈံးၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ရရိွမယ့္ အရန္ေငြဆုိရင္လည္း ေဒၚလာကုိပဲ ယူခ်င္မွာပဲ။ ဒီကိစၥက သူတုိ႔ အသာစီးယူခ်င္တာ”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ စင္ကာပူၿပီးလွ်င္ တတိယေျမာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

ထုိင္း EXIM Bank အေနႏွင့္ ဘဏ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၃ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳမည့္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးေသာ ပမာဏမွာ ထုိင္းဘတ္ေငြ သန္းေပါင္း ၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဘဏ္က အတည္ျပဳထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ ထုိင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ပုိက္လုိင္းတည္ေဆာက္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ၁၈ ခုေက်ာ္အတြက္ ထုိင္း EXIM Bank က ဘတ္ေငြ ၇၀၀ ဘီလီယံနီးပါး မတည္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိင္းဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ေဒသတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအနည္းဆုံးႏုိင္ငံ မ်ား(CLMV) ျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအုိႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ၎တုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဆုိင္ရာ အခန္းက႑ကုိ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္လုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ဘဏ္ျဖစ္သည့္ ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ဘဏ္ကုိ တည္ေထာင္ၿပီးသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း CLMV ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆုံးကုိယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘဏ္ခြဲတစ္ခုကုိလည္း မၾကာခင္တြင္ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခ့ဲသလုိေပါ့။ ျမန္မာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရတယ္၊ အေရးႀကီးတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေငြေၾကးအင္အား (Funds) ပုိပိုၿပီး တုိးတက္သြားဖုိ႔ လုိတယ္၊ တစ္ခ်ဳိ႕ စည္းမ်ဥ္းပုိင္းဆုိင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြကုိိလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္”ဟု ထုိင္း EXIM Bank ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ပီစစ္ စရီ၀တၱႏၷာကေျပာဆုိထားသည္။