သာ/ယဥ္ဝန္ႀကီးကို ဆႏၵျပမည့္ကိစၥတြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ မပါဟု ထုတ္ျပန္

.

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမည့္ကိစၥတြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ မပါဟု ၎အဖြဲ႕အစည္းက ေမလ ၁၈ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆုိပါ ဆႏၵျပမႈတြင္ ေနျပည္ေတာ္တုိင္း အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အား လံုးဝ ကူညီမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕ႀကီး၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္တို႔၏ လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

"ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ဆႏၵျပမည့္အဖြဲ႕မ်ား တည္းခုိမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနမႈသည္ အဆိုပါေက်ာင္းတုိက္မ်ား၏ ဆရာေတာ္မ်ားကိုယ္တုိင္လည္း မသိရွိသလို သေဘာတူခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း" ဟု ဆုိကာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

“ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈ” ေၾကာင့္ဟုဆိုကာ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးအား ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ မႏၱေလးတိုင္းတို႔မွ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ သံဃာမ်ားက ေနျပည္ေတာ္၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊနံ႔သာေဘာလံုးကြင္းအတြင္း ေမလ ၂၀ရက္တြင္ လာေရာက္ဆႏၵျပၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းဆႏၵျပပြဲကို အင္အား သံုးေသာင္းျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ရွိျခင္း ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပကာ အာဏာပိုင္မ်ားက အင္အား ၃၀၀ကိုသာ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟုလည္း ဆႏၵျပပြဲ စီစဥ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးတင့္လြင္ဦးက ေျပာသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက ေမလ ၂၀ရက္ နံနက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ အပါအဝင္  “အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး”ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပၾကမည္ဟု သိရသည္။