ေငြေၾကးအရႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပက္သက္၍ စြပ္စြဲခံထားရေသာ္လည္း ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ရန္ တီးမားျငင္းဆန္

.

 ေမ ၁၉ ။               ။ ဘရားဇီးသမၼတမိုက္ကယ္တီးမားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ေထာင္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ထံသို႔ သူ၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္   ႏႈတ္ပိတ္ခ အေျမာက္အျမား   ေပးေခ်ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရေသာ္လည္း ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၾကာသာပေတးေန႔က ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

“က်ေနာ္ လံုး၀ႏႈတ္ထြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု သူက တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳး ေၾကညာခဲ့သည္။

ေထာင္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးထံသို႔ တီးမားသည္ လာဘ္ေငြေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ပံုကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ အသံဖမ္းခံထားရေၾကာင္း O Globo သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ၂၄နာရီအၾကာတြင္ တီးမားသည္ စြဲခ်က္တင္မႈ ၃ခုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ဒါ့အျပင္ သူ၏ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ျပိဳလဲပ်က္စီးလာျပီဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသလို အခ်ိဳ႕ေသာ မဟာမိတ္ မ်ားက သူ႔ကို ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

ယခုလို ဖိအားမ်ား မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တရားရံုးခ်ဳပ္က ႏႈတ္ပိတ္ခေပးခ်မႈတြင္ တီးမားပါ၀င္ ေနသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ တရား၀င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သေဘာတူညီလုိက္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တီးမားသည္ သူႏႈတ္ထြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတဆင့္ ေၾကညာမည္ဟု လူအမ်ား က ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္၀ဲယိမ္းသမၼတ ဒီလ္မာေရာ့ဆက္ဖ္၏ ရာထူးအား ျပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္က ဆက္ခံခဲ့ကာ ဘရာဇီးႏုိင္ငံအား ျပန္လည္တည္ျငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ တီးမား သည္ အမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ သူလံုး၀   ႏႈတ္ထြက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏၂ ႏွစ္တာခန္႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈသည္ မၾကာခင္တြင္ အဆံုးသတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၌ သူအဆိုျပဳခဲ့သည့္   ျခိဳးျခံေရးအစီအမံေၾကာင့္   ေကာင္းမြန္ေသာအရာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တီးမားက အသားေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ သူ႔ကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ျပီး ႏႈတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အရာထင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သူက သတိေပးခဲ့သည္။