တ႐ုတ္ရိွ ယုလင္း လိုင္ခ်ီးႏွင့္ ေခြးသားစားပြဲေတာ္တြင္ ေခြးသားေရာင္းခ်ျခင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္

.

ေပက်င္း၊ ေမ ၁၉ ။                ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ ႏွစ္အတန္ၾကာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္၌ က်င္းပၿမဲျဖစ္သည့္ က်န္ဇီျပည္နယ္ ယုလင္းၿမိဳ႕က လိုင္ခ်ီးႏွင့္ ေခြးသားစားပြဲေတာ္တြင္ ေခြးသားေရာင္းခ်ျခင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ေမ ၁၉ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ တ႐ုတ္က Duo Duo Project ႏွင့္ ၿဗိတိန္က Humane Society International H.S.I တို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ယုလင္းအစိုးရက ဇြန္ ၁၅ ရက္က စကာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊   ေစ်းမ်ားႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးေနရာမ်ားတြင္ ေခြးသားေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ယုလင္းေခြးသားစားပြဲေတာ္ဟာ နိဂုံးခ်ဳပ္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တားျမစ္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းမွန္ပါေစလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရာဇ၀တ္မႈ ျပည့္ႏွံေနတဲ့   ေခြးသားကုန္သြယ္အေရာင္းအ၀ယ္ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ တအားတက္စရာပါပဲ။”ဟု H.S.I မွ ပညာရွင္ ပီတာလီက ဆိုသည္။ အဆိုပါ ပြဲေတာ္အတြက္ ေခြးမ်ား ခိုးယူျခင္း၊ အေပ်ာက္ရွင္းျခင္းမ်ား ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယုလင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးသစ္ မိုေဂါင္မင္း ထုတ္ျပန္သည့္ ယခုတားျမစ္မိန္႔သည္ တက္ၾကြလႈပပ္ရွားသူမ်ားက ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္အျဖစ္ ႀကိဳဆိုေကာင္းခ်ီးေပးေသာ္လည္း တားျမစ္မိန္႔က ယာယီသာျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္လ်က္လည္း ရွိေနသည္။

“တားျမစ္မိန္႔က ယာယီျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေခြးသားအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ၿပိဳလဲေရးအတြက္ အစပ်ိဳးလုိက္ျခင္းအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”ဟု Duo Duo Project မွ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ အန္ဒရီယာက်န္းက ေျပာခဲ့သည္။