ဆီးရီးယားတြင္ အိုင္အက္စ္တို႔၏ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ေသဆံုး

.

 ေမ ၁၉ ။                    ။ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံေတာ္အဖြဲ႔ အိုင္အက္စ္ တို႔သည္ ဆီးရီးယားအလယ္ပိုင္းမွ ဟာမားခရိုင္အတြင္းရွိ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ရြာ ၂ရြာသို႔ ၾကာသာပေတးေန႔က တိုက္ခုိက္ခဲ့ျပီး လူေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ အီရတ္ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၄င္းတို႔၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးေနရေသာ အဆုိပါ ဂ်ီဟတ္၀ါဒီမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ ရြာ ၂ ရြာရွိ လူမ်ားကို ကြပ္မ်က္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔က အိုင္အကစ္ တို႔သည္ အယ္ကာရက္ဘ္ႏွင့္ အယ္လ္မာဘူဂ်ာ အမည္ရွိ ရြာ ၂ရြာကို တိုက္ခုိက္ခဲ့ျပီး အရပ္သား ၁၅ ဦးႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ တိုက္ခိုက္ေရးသမား ၂၇ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ခရိုင္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ရြာ ၂ရြာ သို႔ တိုက္ခုိက္မႈအတြင္း အိုင္အကစ္တုိ႔ဘက္မွလည္း တပ္သား ၁၅ဦး ဆံုးရႈံးခဲ့ရ ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာခဲ့သည္။

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မွ ဒါရိုက္တာ ရာမီအက္ဘ္ဒယ္ရာမန္က အရပ္သား ၃ဦးကို အိုင္အက္စ္ တို႔က ကြပ္မ်က္ခဲ့ျပီး ထို ၃ဦးမွာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ သူ၏ ကေလး ၂ ေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အျခားသူမ်ားမွာ တိုက္ခုိက္မႈအတြင္း ေသဆံုးခဲ့သလား ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသလားဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနမွလည္း အိုင္အကစ္ တို႔၏ သဲၾကီးမဲၾကီး တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၅၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတင္ျပခဲ့သည္။ အိုင္အက္စ္တို႔သည္ ရြာသားမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကို ခုတ္ထစ္ျဖတ္ ေတာက္ခဲ့ျပီး သူတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္းကာ ပစၥည္းမ်ားခိုးယူသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ားထဲမွ ၁၅ဦးမွာ ကေလးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။