သမၼတ တီးမား၏ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ဘရာဇီးတြင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ ဆႏၵျပ

.

ေဆာ္ေပါလို၊ ေမ ၁၈ ။            ။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ မိုက္ကယ္တီးမား၏ ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၎အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေဆာ္ေပါလိုၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရ ေပါလီစတာရိပ္သာလမ္းအား ပိတ္ဆို႔ထားကာ ဆႏၵျပၾကသည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေထာင္က်ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူထံ ေငြအေျမာက္အျမားေပးအပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သမၼတ တီးမားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနသည္ကုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္အသံဖမ္းထားခံရေၾကာင္း O Globo သတင္းစာက ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းကို တီးမားက ခ်က္ခ်င္း ျငင္းဆန္သည္။

လတ္တေလာ အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ အဆိုပါသတင္းစာပါ သတင္းအရ အသားထုတ္ပုိးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ JBS မွ အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ိဳးစေလးဘာတီစတာႏွင့္ တီးမားက မတ္ ၇ ရက္က ေတြ႔ဆုံကာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္းအား ေငြေပးေနရသည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖာ္ျပပါသတင္းအရ ဘာတီစတာသည္ တီးမားႏွင့္ စကားေျပာဆိုမႈကို အသံဖမ္းထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ကန္ဟာအား လာဘ္ထိုးေနရသည့္ သေဘာျဖင့္ ေငြအေျမာက္အျမားေပးေနရေၾကာင္း ဘာတီစတာက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ကန္ဟာသည္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံက အႀကီးဆုံး ေရနံကုမၸဏီႀကီး Petrobras ၏ အလြဲသုံးစားအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ လာဘ္ယူခဲ့မႈျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာတီစတာ၏ ေျပာဆိုမႈကို သမၼတ တီးမားက ျပန္လည္ေျပာဆိုရာတြင္ “ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ဒီလိုပဲ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ လိုတယ္။”ဟု လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥကို   ေထာက္ခံသည့္သေဘာ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုစကားေျပာဆိုမႈကို သတင္းစာက မည္သို႔ ရရွိခဲ့သည္ကိုေတာ့ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

ယင္းသတင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး တီးမားအား ဆန္႔က်င္သည့္ လက္ယာစြန္းသမားမ်ားက သမၼတတီးမားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။