ကျေးလက်သတင်းထောက်များအတွက် အခြေခံ သတင်းစာပညာသင်တန်း

06 May 2017
ကျေးလက်သတင်းထောက်များအတွက် အခြေခံ သတင်းစာပညာသင်တန်း

အဆိုပါသင်တန်းအတွက် ပူးတွဲပါရှိသည့် လျှောက်လွှာဖောင်ကို Download လုပ်ပြီး ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာများကို ဂျိန်းပုထုံ ဖုန်း 09966065568/09458600910 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Download Application Form

Mizzima Weekly