အကူးအေျပာင္းကာလနဲ႔ သတင္းမီဒီယာက႑

.

 

တိုင္းျပည္တိုင္း တိုင္းျပည္တိုင္းမွာ သတင္းမီဒီယာရဲ႕ အေရးပါမႈကို စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အထိ တင္စား အသိအမွတ္ျပဳၾကရတာ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ရယ္လို႔ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကရ အေလးအနက္ထားၾကရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ တရား၀င္ မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတင္းမီဒီယာက႑ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕နားနဲ႔ မ်က္လံုးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္လို႔ ယင္းကို တရား၀င္မဟုတ္သည့္တိုင္ ယင္းရဲ႕ အေရးပါအရာေရာက္မႈဂုဏ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားေသာအားျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုင္းရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တယ္လို႔ တင္စားေျပာဆိုလာခဲ့ၾကတာပါ။

တည့္မတ္စြာ ရပ္တည္စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ သတင္းမီဒီယာရဲ႕အေရးပါအရာေရာက္မႈနဲ႔ တာ၀န္တာထမ္းက  ျပည္သူေတြရဲ႕ နားနဲ႔မ်က္ေစ့သဖြယ္ ျဖစ္တာမို႔ အင္မတန္ေလးနက္တဲ့ သေဘာေဆာင္တဲ့ က႑ပါပဲ။

အလ်ဥ္းသင့္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတုန္းက ကမၻာတ၀ွမ္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးနဲ႔ အသတ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားအေရအတြက္ဟာ ၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ျမန္မာသတင္းသမားတစ္ဦးလည္းပါ၀င္ခဲ့ရပါတယ္။ အင္မတန္ ေၾကကြဲဖို႔ေကာင္းတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြပါပဲ။

သတင္းမီဒီယာသမားေတြဟာ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕အက်ိဳးကို ဦးထိပ္မထားပဲ ျပည္သူလူထုကိုသာ ဦးထိပ္ထားၾကရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ သိသင့္တဲ့သတင္းေတြ   ျပည္သူေတြၾကားသင့္တဲ့သတင္းေတြကို လိုက္လံရွာေဖြၿပီး ျပည္သူထံ တိုက္ရိုက္တင္ျပေပးၾကရတဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာသမားေတြဆိုတာ ျပည္သူေတြကို ဦးထိပ္ထားသူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြကလည္း အသိအမွတ္ျပဳၾက အေလးအနက္ထားၾကတာဟာ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ျပည္သူေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္လို႔ ျပည္သူအားလံုးကလည္း ေထာက္ခံ၀န္းရံၾကတာ မဆန္းပါဘူး။ ဒါျဖင့္ရင္ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ မႏွစ္တုန္းက သတင္းမီဒီယာသမား ၅၀ ေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတယ္ဆိုတဲ့အျဖစ္ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့ရတာလဲ။ သတင္းမီဒီယာသမားကို ဘယ္သူေတြကမ်ား ရန္သူအျဖစ္ သေဘာထားေနၾကတာလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အႏၱရယ္ျပဳခဲ့ၾကတာလဲ။ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းသမားမ်ားဟာ သတင္းရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္တဲ့အခါ ကိုယ္က်ိဳးလုပ္ၾကသူေတြ၊ ဥပေဒျပင္ပကပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဂတိလိုက္စားသူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္သူေတြ၊ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားအသံုးျပဳသူေတြ၊ ၀ိသမေလာဘတိုက္ၾကသူေတြရဲ႕ မွားယြင္းမႈ ေဖါက္ျပန္မႈေတြကိုလည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ထိေတြ႕ရတာမ်ိဳး၊ ေဖၚထုတ္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုလူေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ အစရွိတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ၾကတဲ့ အေမွာင္လူသားမ်ားျဖစ္ၾကတာမို႔ သူတို႔အေပၚ မီးေမာင္းထိုးျပၿပီး ျပည္သူေတြ အမွန္အတိုင္းသိရွိၾကရေလေအာင္၊ ျပည္သူေတြအခ်ိန္မီ အကာအကြယ္ယူႏိုင္ၾကရေလေအာင္၊ ျပည္သူေတြဆင္ျခင္ႏိုင္ရေလေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ရန္သူလို ျမင္တတ္ၾက သေဘာထားဆက္ဆံၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို အသက္အႏၱရယ္ေပးတဲ့အထိ က်ဴးလြန္ၾကေတာ့တာပါပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕နားနဲ႔မ်က္ေစ့ကို တစ္စံုလံုးကန္းေအာင္ ပိေအာင္ လုပ္ၾကတဲ့သေဘာပါပဲ။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကေနၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ ေခတ္ေျပာင္းကာလ၊ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာစနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရာေထြးယွက္တင္ျဖစ္ေနေသးတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကာလမ်ိဳးမွာ ျပည္သူေတြဟာ နားနဲ႔မ်က္ေစ့ကို အစြမ္းကုန္ဖြင့္ထားၾကရမယ့္ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အကူးအေျပာင္းကာလရဲ႕ ရႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ပညာေရးက႑ျပႆနာေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ ဆင္ျခင္းလုပ္ကိုင္ၾကရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ မိမိတို႔အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရတဲ့ သတင္းမီဒီယာက႑၊ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကိုလည္း အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေပးၾကရမယ့္ ၀တၱရားလည္း ရွိပါတယ္။

အကယ္၍မ်ား ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သား သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးေဆာင္ရြက္တဲ့ သတင္းလုပ္ငန္းျပဳလုပ္ရင္း သူတို႔အေပၚ အႏၱရယ္တစ္စံုတရာ က်ေရာက္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း သတင္းမီဒီယာေလာကသားေတြတင္မက ျပည္သူေတြကပါ ၀ုိင္း၀န္း ၀န္းရံကာကြယ္ေပးၾကဖို႔ အသင့္ရွိေနၾကဖို႔ မ်က္စိနားဖြင့္ထားၾကဖို႔ေတာ့ လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။