ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈတို႔ကသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အလံုးစံုဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတိုးတက္မႈ ရမည္

.

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ မဇၩိမ မီဒီယာႏွင့္ ActionAid တို႔မွ ပူးေပါင္း က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္။

ႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္ကို အလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ ထိေရာက္ေသခ်ာၿပီး အက်ဳိးရွိမည့္ အသံုးစရိတ္ ခ်မွတ္သံုးစြဲျခင္း တို႔မွတဆင့္ ျမန္မာအစိုးရ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အလံုးစံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လူမႈ စီးပြားတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္သုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ သက္ဆုိင္ရာ က႑အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားက အထက္ပါ အတုိင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆို သြားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ လူမႈစီးပြားတုိးတက္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ မဇၩိမ မီဒီယာႏွင့္ ActionAid တို႔မွ ပူးေပါင္း က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ "ျပည္တြင္းမွာ အခြန္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ့္ အျပင္ အသံုးစရိတ္ပိုင္းမွာ ထိေရာက္မႈရွိမယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္တာက ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ တုိးတက္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု တက္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အခြန္ေရွာင္မႈကို ထိန္းသိမ္းကုိင္တြယ္ႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ အေကာက္ခြန္ဌာနကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ စနစ္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ထိေရာက္ေစေရး စသည္တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္တစ္ခု ထူေထာင္သည့္ ေနရာမွာ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ အသံုးစရိတ္ပိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲႏိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္း မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ တာ၀န္ယူမႈရွိမႈ၊ မူ၀ါဒေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမည့္ လြတ္လပ္သည့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်မႈအေပၚ အေလးထားမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ေတြထဲမွာ ၾကည့္ရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္သြားမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္" ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းထိန္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာသြားသည္။

"အလံုးစံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို အစုိးရက အုတ္ျမစ္ခ် လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။ အလားတူ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားက ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အသုိင္းအ၀ိုင္းမွ အထင္အျမင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မူ၀ါဒ ခ်မွတ္မႈပိုင္းတြင္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကလည္း အဓိကက်ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ကလည္း အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အေလ့အထတစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္မည့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား ရရွိလာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားသည္။

အခြန္ႏွင့္ ဂ်ီဒီပီ အခ်ိဳးအစား တုိးတက္ရန္လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကလည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔ေႂကြးၿမီမွာ စုိးရိမ္စရာအဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္လည္း ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေရးပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အက်ဳိးရိွရွိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ စီးပြားေရး မူ၀ါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားတြင္ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဴိးရွိရွိ သံုးစြဲသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

လက္ရွိ ရွိရင္းစြဲ အခြန္စနစ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခြဲျခားကာ အခြန္၀င္ေငြမ်ား တုိးပြားရရွိေစေရးအတြက္ ပိုမို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြား သည္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေရးပိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ ရွိျခင္းတုိ႔က အေရးႀကီးလွေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသြားသည္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္း၀င္းကလည္း ေက်းလက္ေဒသ လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းနွင့္ သို႔မွသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား ေနရာေဒသ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ ေနရမႈမ်ားကို  ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးပိုင္းတြင္ အသံုးစရိတ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစြဲရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ၏ သေဘာသဘာ၀ မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ သာတူညီမွ် ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးပိုင္းတို႔၏ အေရးႀကီးပံုကုိ ေျပာၾကားရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္ကလည္း မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာတြင္  ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အထင္အျမင္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။ သို႔မွသာ ထိေရာက္ေသခ်ာမႈမရွိေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အေျခတည္မည့္ စီးပြားေရးအရ အားေကာင္းၿပီး လူမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ျပည့္စံုေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေဆာက္မႈပုိင္းကို အစိုးရပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက အေရးႀကီးလွေၾကာင္းလည္း တက္ေရာက္လာသူ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည္။

အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယင္းစနစ္ကုိ ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိ အပ္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီမံကိန္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မႈ စသည္တို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေဇာ္ေဖ၀င္း၊ ေဒၚခင္မမမ်ဳိးႏွင့္ ေဒါက္တာ တင္ေမာင္သန္းတို႔က ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ညိဳကလည္း မတူညီသည့္ အဆင့္မ်ားနွင့္ က႑ေပါင္းစံုတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္မႈတုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းအခ်က္က မူ၀ါဒအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားသည္။