ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္မႈ ဆင္းရဲသားမ်ား အလူးအလဲခံေနရဟု ပညာရွင္ေျပာ

.

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၈ ။              ။ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ေရ႐ွည္အသံုးက်သည့္ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး အစိုးရ ထိန္းေက်ာင္းမႈပါေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္မ်ဳိး   ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အားမာန္ Economic Institute  ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက ေျပာသည္။

၎က Socio-Economic Development in Myanmar မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကို Action Aid ျမန္မာ ႏွင့္ မဇၩိမမီဒီယာတုိ႔ ဦးစီးကာ ေမလ ၂၈ရက္က ကန္ေတာ္ႀကီးပဲေလ့စ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ထံုးစံအတိုင္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တည္ေဆာက္ရမွာပါ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ဆိုလို႔ အစိုးရက ဘာမွ ဝင္မပါေတာ့ဘဲ ေစ်းကြက္ကို ႀကိဳက္သလိုလုပ္ၾကဆိုၿပီးေတာ့ လႊတ္ထားတဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အစိုးရ ထိန္းေက်ာင္းမႈပါေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ လိုအပ္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ အေျခခံလူတန္းစားေတြက အလူးအလဲ ခံစား ေနရၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အကူအညီေပးရန္လို အပ္ေၾကာင္း ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

"ေငြေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာေတြအတြက္ သိပ္မထိခုိက္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္သူေတြထိခုိက္ႏုိင္မလဲဆုိေတာ့ ပံုမွန္ လက္ လုပ္လုပ္စားေတြ၊ လစာနည္းနည္းပဲရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ။ သာမန္လက္လုပ္လက္စားေတြဟာ ေငြေဖာင္းပြ မႈ ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရပါတယ္။ ေနာက္လည္း ဆက္ၿပီး ခံရမယ့္ သေဘာရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ေငြ ေဖာင္းပြမႈက ဆက္ၿပီး ရွိေနလို႔ပါပဲ။ " ဟု ဆိုသည္။

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၂၀၁၁-၁၂ မွာ ၂.၈ % ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ေရးႏွစ္၏ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ႏွစ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၁၄.၆ % ေဖာင္းပြလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။

မူဝါဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Development consultant ဦးျမင့္ေအာင္ကလည္း "စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာ SMEsေတြ မတုိးတက္လို႔ မရဘူး။ SMEs ေတြမတုိးတက္ဘဲ industry မတုိးတက္ဘူး။ SMEs ေတြဟာ Backbone of the every industry ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိရင္ FDI (ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) ဝင္လာ တဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို "က"ကေန "အ" အထိ မထုတ္ႏုိင္ဘူး။ " ဟု ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ ေလ်ာ့ေပါ့ေရး ၊ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာကြာျခားမႈေလ်ာ့ပါးေရး၊ ႏိုင္ငံျခား မီွခိုမႈေလ်ာ့ေပါ့ေရး၊ ျပည္တြင္းသံုးေငြ တန္ဖိုးတည္ၿငိမ္ေရး၊ ျပည္ပ ေငြေပးေငြယူ ရွင္းတန္းဘက္ညီေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ဝင္းေဖက ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး The European Chamber of Commerce မွ Executive Director of Eurocham Myanmar -  Mr.Filip Lauwerysen ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ရန္ ကမာၻေပၚတြင္ အဆုိးရြားဆံုး အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ဟု ျမင္ေၾကာင္းႏွင့္  အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ဖန္တီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။