“ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေကာ္မရွင္က လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ စည္ပင္ကုိ ေခ်ာင္ကုိထုိးထားတာ”

.

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေကာ္မတီ၀င္႐ုံး (၇)မွ ဦးခင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း-အပုိင္း (၁)

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားစီးမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေန႔ေရာညပါ လုပ္ကုိင္ ေနၾကသည္။ အမ်ားစုက ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳထားေသာဟုိတယ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအသစ္မ်ားကုိလည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ သစၥာလမ္းေထာင့္ရွိ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ ေျမေနရာကုိ ဒဂုံစီးတီးအိမ္ရာစီမံကိန္းအားလည္းေကာင္း၊ ဦးအုိက္ထြန္းပုိင္ဆုိင္သည့္ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီကုိ ဗုိလ္တစ္ေထာင္ၿမိိဳ႕နယ္၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္ေဟာင္းေျမေနရာအားလည္းေကာင္း၊ Adventure Myanmar ႏွင့္ သုခရတနာကုမၸဏီ ၂ ခုတုိ႔အားလမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ UMFCCI ႐ုံးအနီးရွိ ယခင္ကုန္သြယ္ေရးဌာနပုိင္ ဂုိေထာင္႐ုံးေဟာင္းေနရာႏွင့္ UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ Grand Royal ဝီစကီထုတ္လုပ္သည့္ IBTC ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးတုိ႔ ပူးေပါင္းထားသည့္ Andaman Alliance Healthcare အား ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္ရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမေနရာတုိ႔ကုိ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ေဖာ္ျပပါ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးထုိကုမၸဏီမ်ားအေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲကုိက္ညီမႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အလုိအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္ႏုိင္သည္ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ (၇) ႐ုံးကမတ္လ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကာ္မတီ၀င္ (၇)႐ုံးအေနႏွင့္ ျမကၽြန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္အတြင္း   ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ဆုိသည့္ ေၾကျငာခ်က္ကုိလည္း မတ္လ (၇)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ထားျပန္သည္။

မဇၥ်ိမအေနႏွင့္ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးေၾကျငာခ်က္ကုိေရးသားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ (၇) ျဖစ္သူဦးခင္လိႈင္ႏွင့္   ေဆြးေႏြးထားသည္မ်ားကုိ   ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

မဇၩိမ။  ။ အရင္ဆံုးသိခ်င္တာကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္႐ုံး (၇)ကေနၿပီးေတာ့ မတ္လ (၄) ရက္ ေန႔မွာေၾကျငာခဲ့တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုရင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းနဲ႔ သစၥာလမ္းေထာင့္မွာရွိတဲ့ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနပိုင္နယ္ေျမမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ရွိေနတဲ့ ဒဂံုစီးတီးအဆင္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္း အပါအဝင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က တစ္ျခားစီမံကိန္းသုံးေလးခုေလာက္က ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒနဲ႔ ကြဲလြဲစြာလုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိတာေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြပါဝင္လာတာကို ေတြ႕ရတယ္ခင္ဗ်။ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဘက္က အခုခ်ိန္ထိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို တစ္စံုတစ္ရာလာေရာက္ ဆက္သြယ္တာေတြ ရွိလား။ ၿပီးေတာ့ ဒီဟာေတြကေဖာ္ျပထားသလိုမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ တကယ္ပ်က္ျပယ္သြားႏိုင္မယ့္ အေျခအေနေတြ ရွိေနလားခင္ဗ်။

ဦးခင္လိႈင္။  ။ အရင္ဆုံးေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဆုိတာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ (၃၃) ၿမိဳ႕နယ္ကုိရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရဥပေဒ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေကာ္မတီျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒိေတာ့ ဒီေဒသနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ရလာဒ္ အေကာင္းအဆုိးေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အရာရာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္မယ့္အခက္အခဲေတြ၊ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ၊ လူဦးေရသိပ္သည္းလာမႈေတြစတဲ့ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ အားလုံးသိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒိေနရာမွာလူထုကေရြးခ်ယ္တဲ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလေလာက္မွာ စတင္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ အျပင္းအထန္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနပါတယ္။ ဒီလုိေစာင့္ေရွာက္တဲ့ေနရာက်ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတုိင္းပဲ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမပါရင္ မလုပ္တတ္ပါဘူး၊ လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ အခုဒီကုမၸဏီေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး   ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က   ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းရပ္   ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ မကုိက္ညီတာေတြ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ အဲလုိမကုိက္ညီတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယေန႔ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းနဲ႔ သစၥာလမ္းေထာင့္မွာရွိတဲ့ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမေနရာမွာေပးခဲ့တဲ့ ဒဂုံစီးတီးအိမ္ရာစီမံကိန္း.. အဲဒိလုိပဲလမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမွာရွိတဲ့ ေျမ (၉)ဧကေလာက္ရွိတဲ့ စီးပြားကူးသန္းေျမေနရာရွိတယ္၊ ထပ္ၿပီးလည္းဗုိလ္တစ္ေထာင္မွာရွိတဲ့ မီးရထား႐ုံးေဟာင္းေနရာတုိ႔ကုိခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒက အရမ္းေကာင္းတယ္၊ အဲဒိနည္းဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ဆုိၿပီး ဥပေဒမွာအတိအက်ျပဌာန္းထားတယ္။ အဲဒိလုိ ျပဌာန္းထားတာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသလုိ္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကလည္း သူ႕လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကုိလုပ္ပုိင္ခြင့္ အသီးသီးေပးထားတာ၊ ဒါေၾကာင့္ တကယ္ေကာင္းတဲ့ဥပေဒျဖစ္တယ္။ ဒီလုိေကာင္းတဲ့ဥပေဒကုိဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အတုိင္း အတိအက်မလုိက္နာဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြဟာ အလုိအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္မယ္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာစရာေတာင္မလုိဘူး၊ ဥပေဒနားလည္တဲ့လူတုိင္းသိတယ္။ ႏုုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမွႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၂၉)မွာလည္း အတိအက်ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီမွာဘာေျပာထားသလဲဆုိရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကုိင္ၾကမယ့္ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ဒီေဒသနဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိဆုိတာကုိတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခုလုိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္တယ္။ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္၊ အဲဒါေတြကလက္မခံဘူးဆုိရင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘူးဆုိရင္ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ခြင့္ျပဳလုိ႔မရပါဘူးလုိ႔ အတိအလင္းျပဌာန္းထားတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဒီလုိခြင့္ျပဳခ်က္ေတြေပးေနတယ္ ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ၾကားလည္း ၾကားေရာ ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားတာ မရွိေသးပါဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီလက္ရွိလုပ္လိုက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ေပးမယ္ဆိုကတည္းက လုပ္မယ္ဆိုကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီေတြကရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတိုင္းမွာ အၿမဲတမ္းတင္ျပဖို႔ လိုတယ္။ ယေန႔ထက္ထိ ေကာ္မတီအစည္းေဝးမွာ ကၽြန္ေတာ္မတက္ခဲ့တာတစ္ရက္မွ မရွိဘူး။ အဲေတာ့ ေကာ္မတီအစည္းေဝးတိုင္းမွာ တက္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီအစည္းေဝးမွာ အၿမဲတမ္းတင္ျပရမွာတာဝန္ရွိတယ္။

မဇၩိမ။  ။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခု ျဖတ္ေမးခ်င္တယ္။ အခုေဖာ္ျပပါဒီကုမၸဏီေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ MIC က ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အေပၚမွာ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာက စီမံကိန္းလုပ္ဖုိ႔ဆိုိတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ဳိးပဲရွိေသးတယ္။ တကယ္ ေဆာက္လုပ္ေနတာကုိေရာ ေတြ႕ရလုိ႔လားဗ်။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုး(၇) အေနနဲ႔ စာပို႔ေနၿပီလား။

ဦးခင္လိႈင္။  ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေကာ္မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲနဲ႔ဆို လုပ္လု႔ိမရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးက ေကာ္မတီဝင္ မသိဘဲနဲ႔ေပးခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ပ်က္ျပယ္တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေျပာတယ္။ ဘယ္သူက ေပးလိုက္တာ၊ ဘယ္ဝါကုိ ေျပာလုိက္တာဆိုၿပီး အဲဒိလိုလည္းေျပာသံၾကားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ေကာ္မတီ(၉)ဦးရဲ႕ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္မရွိဘဲနဲ႔ ေပးခဲ့ရင္လည္း အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ျပယ္တယ္လို႔ အရင္ဆံုးေျပာခ်င္တယ္။ ဒါဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရေျပာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီေတြကုိ သြားၿပီးေတာ့လည္း စာပုိ႔စရာအေၾကာင္းလည္းမရွိပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က လုပ္တဲ့ကိစၥလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတဲ့ အရာဟာ သီးျခားလည္းေျပာေနစရာမလုိသလို ဒါကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ျခင္း၊မလုပ္ျခင္းကသူတို႔ရဲ႕အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္းအဲဒီလုပ္ငန္းအေဆာက္အဦးေတြ ေဆာက္ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကုိ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ပံုစံ တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒိလိုတင္ျပလာခဲ့ရင္လည္း အလိုေလ်ာက္ေပးလို႔ မရဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

မဇၩိမ။  ။ ဒါဆိုဒီကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကုို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာလာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိေသးဘူးေပါ့။

ဦးခင္လိႈင္။  ။ မရွိပါဘူး။ ဘာမွလည္း ဆက္သြယ္စရာလည္းမရွိေသးဘူး။ လက္ရွိအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းတိုင္းဟာ စည္ပင္ကိုေခ်ာင္ကိုထုိးထားတာ။ လံုးဝဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ဘူး။ ဘယ္သူမွ လာဆက္သြယ္တယ္ဆိုတာမရွိခဲ့ဖူးဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒဂံုစီးတီးတုန္းကလည္းဒီအတိုင္းပဲ။ အခုလည္း ဒီပံုစံထပ္ခင္းတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒီမီဒီယာကေန တစ္ခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာလုပ္ၾကမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၿပီးေတာ့မွ လုပ္ပါလုိ႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္တဲ့အခါ ငါ ဘယ္သူ႕ကုိပုိင္တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ဥပေဒကုိမ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တာေတြကုိမလုပ္ပါနဲ႔ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကုိအထင္ေသးသြားပါလိမ့္မယ္။

မဇၩိမ။  ။ ဦးခင္လိႈင္အေနနဲ႔ မတ္ (၄) ရက္ေန႔မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေဖာ္ျပပါ ဒဂံုစီးတီးအပါဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနပုိင္ေျမေနရာေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ရွိေနတဲ့ စီမံကိန္းေတြအျပင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတဲ့ တစ္ျခားစီမံကိန္းေတြမ်ား ေတြ႕ထားတာရွိလားဗ်။

ဦးခင္လိႈင္။  ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပပါ့မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႕စရာလည္းမလိုဘူး။ ေတြ႕ထားစရာလည္းမလုိဘူး။ ဥပေဒကိုလိုက္နာရမွာက သူတို႔ရဲ႕တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ မလိုက္နာတဲ့သူေတြ သူတို႔ဘာသာရွာက်န္လာရမွာက သူတို႔အေၾကာင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္ကဆင့္ေခၚစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုကိုေရာ၊ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုေရာ.. ျပည္သူလူထုကိုသိေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုမ်ိဳးဥပေဒကို ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မယ္၊ မေလွ်ာက္ဘူး၊ လုပ္သင့္တယ္..မလုပ္သင့္ဘူး၊ ဆက္သြယ္သင့္တယ္..မဆက္သြယ္သင့္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ဘာသာစဥ္းစားပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ တကယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြပဲ တကယ္နစ္နာမွာပါ။ လူတိုင္းကိုမယံုပါနဲ႔လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဇၩိမ။  ။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာက အခုဒီစီမံကိန္းကမလုပ္ရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာေရာ ဒီလိုမ်ိဳးဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတာေတြကုိေတြ႕ရလားဗ်။

ဦးခင္လိႈင္။  ။ ရွိေကာင္းရွိလာႏိုင္တယ္။ ရွိလာရင္လည္းဥပေဒနည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္မယ္။

(ျမကၽြန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းျခင္းနဲ႔ပတ္သက္သည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ )